Yersinia i fødevarer

Det er særligt varmebehandlet svinekød, der ikke er varmet tilstrækkeligt op, som kan indeholde​​ Yersinia og være kilde til sygdom. Andre eksempler på smittekilder er forurenede grønsager, f.eks. salat. Endelig er mennesker blevet syge af at drikke eller bade i vand, der var forurenet med afføring.

Der er flere typer af Yersinia enterocolitica. Den type, der hyppigst smitter via fødevarer, forekommer naturligt i svælget og i tarmen hos svin. Herfra kan bakterien blive overført f.eks. til kød under slagtning, hvis kødet kommer i kontakt med svælget eller gødning fra det slagtede dyr.

Frugt og grønt kan også være forurenet med Yersinia fra dyrs eller menneskers afføring, f.eks. hvis afgrøderne er vandet med forurenet vand.​

 

Antal syg​e af Yersinia i Danmark - I Danma​​rk har der de seneste år været mellem 500 og 700 syge om året med Yersinia. Dette tal omfatter dog, ifølge SSI, også den ikke-sygdomsfremkaldende undertype 1A.

Sygdomsud​​brud med Yersinia enterocolitica fra fødevarer er forholdsvis sjældne. I EU er der de seneste 10 år rapporteret om små sygdomsudbrud på grund af svinekødsprodukter, spiseklare salater og mælkeprodukter.

I foråret 2019 var der et dansk/svensk udbrud af Yersinia enterocolitica, hvor smittekilden var importeret frisk spinat. Her blev der i alt registreret 57 syge (37 fra Sverige og 20 fra Danmark).​

Se tallene for antal syge af yersinia her hos Statens Serum Institut

Hvis du bliver syg af Yersinia enterocolitica, er symptomerne diarré og generel utilpashed. Symptomerne lig​​ner en infektion med campylobacter eller salmonella. Ofte giver en infektion med Yersinia dog ofte også voldsomme mavesmerter, der kan minde om blindtarmsbetændelse. Andre komplikationer kan være forbigående symptomer på gigt.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange Yersinia-bakterier der skal til for at blive syg. Små børn og svækkede personer er generelt mere følsomme for infektion end raske voksne.​

Undgå at spise råt eller utilstrækkeligt varmebehandlet svinekød. Følg altid de generelle hygiejneråd, so​m i stort omfang beskytter mod smitte via fødevarer.

Læs mere her om God køkkenhygiejne

På svineslagterier er det vigtigt, så vidt muligt, at undgå at sprede bakterier fra slagtedyrenes svælg og tarmindhold. Det har både erhvervet og myndigheder haft fokus på i mange år, bl.a. i forbindelse med indsatsen overfor salmonella.

Læs mere her om forebyggelse og bekæmpelse af bakterier i fødevarer​