Hepatitis E virus - leverbetændelse og fødevarer

Smitte med Hepatitis E virus (HEV) fra fødevarer giver et stigende antal syge i Europa. Læs her om smitte via fødevarer, symptomer mm.

Hepatitis E Virus (HEV) findes i vid udstrækning hos svin, vildsvin og hjortevildt, og smitten kan blive spredt herfra via ikke tilstrækkeligt varmebehandlede fødevarer eller fødevarer, der er forurenet under fremstillingen.​

Mennesker blive​​r typisk syge af HEV fra fødevarer, hvis de har spist råt eller ikke tilstrækkeligt varmebehandlet kød eller organer (primært lever) fra svin, vildsvin samt hjortevildt, herunder visse typer af pølser og leverpølser.

HEV kan – ligesom Hepatitis A virus – blive spredt via gødning og forurenet vand, og forekomsten i ikke-animalske fødevarer er ikke kendt p.t.

HEV i kød og organer er modstandsdygtig overfor saltning, røgning, tørring og fermentering samt over for mange miljøpåvirkninger, herunder frysning, udtørring, moderat varme og visse desinfektionsmidler (alkoholbaserede). HEV bliver inaktiveret ved kogning.​

Eksempler på smitte med Hepatiti​s E via fødevarer

Sygdom pga. H​EV forekommer i hele verden, men hyppigst hos børn i områder med mindre god hygiejne og ringe sanitære forhold, f.eks. i Afrika og Asien. Derfor skal fødevarevirksomheder være opmærksomme ved import af fødevarer fra disse lande.

Eksempler på fødevarer, der har givet sygdom:

  • Ikke tilstrækkeligt varmebehandlet kød, kødprodukter og organer fra svin og hjortevildt.
  • Vegetabilske afgrøder, der er vandet med forurenet vand.

Det nøjagtige antal syge i Danmark er ukendt, da denne infektion ikke er anmeldepligtig.

Symptomerne på smitte med HEV er f​eber, manglende appetit, kvalme, opkast, mørkfarvet urin, diarré, muskelsmerter og leverbetændelse, samt evt. gulsot. Ligesom ved Hepatitis A vil mange smittede (især børn) ikke få symptomer.

Selvom infektion med HEV oftest er en sygdom med et mildt forløb, der går over af sig selv, kan den i sjældne tilfælde hos immunsupprimerede / transplanterede give et kronisk forløb. Gravide og fostre kan også blive mere alvorligt syge end andre, men alvorlig sygdom hos gravide er dog meget sjældent i Danmark.

Inkubationsperioden fra man er udsat for smitte, til man udvikler symptomer, er gennemsnitligt 40 dage, men varierer fra 15 til 60 dage. Ligesom for andre hepatitisvirus, kan man smitte i inkubationsperioden.

HEV er et enkeltstrenget ikke-kappebærende RNAvirus, som gør den meget hårdfør, og virus kan overlev​e lang tid i miljøet og i fødevarer. HEV formerer sig ikke i fødevarer eller i miljøet, da den kræver levende værtsceller (f.eks. leveren hos dyr eller mennesker) for at formere sig og give sygdom.​​

 

Se skema over vækstbetingelser mm. for Hepatitis E Virus