Godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler

Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler er biocidholdige produkter, som skal være godkendt før de må markedsføres i Danmark. Fødevarestyrelsen godkender desinfektionsmidler til overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, samt pattedypningsmidler.

Biocidholdige produkter skal godkendes før de må markedsføres

Biocider er kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe mikroorganismer, skadedyr og andre skadegørere. Et biocidholdigt produkt indeholder eller kan danne et eller flere aktivstoffer, som har til formål at bekæmpe virkningen af skadegørere. Da biocider er designet til at bekæmpe levende organismer, kan de også være skadelige for mennesker, dyr og miljø. Derfor skal biocidholdige produkter godkendes før de må markedsføres.

Hvad kan Fødevarestyrelsen godkende?

Fødevarestyrelsen godkender to typer produkter til desinfektion:

  1. Desinfektionsmidler, der bruges på overflader, der kan komme i berøring med fødevarer i henholdsvis fødevarevirksomheder, mælkeleverende besætninger eller om bord på fiskefartøjer, hvor konsumfisk opbevares i mere end 24 timer 
  2. Produkter til desinfektion af patter (pattedypningsprodukter) før og efter malkning

Andre typer af biocidholdige produkter skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Fra 2025, når EU’s biocidforordning er fuldt implementeret, overgår godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler til Miljøstyrelsen.

Læs mere på siden om Biocidforordningen og overgangsordningen.

Generelt om vores godkendelse

Fødevarestyrelsens godkendelse er baseret på en vurdering af, om et produkt er dokumenteret effektivt til at eliminere mikroorganismer ved den fastsatte brugskoncentration. Godkendelsen forudsætter også, at der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for sundhedsskadelige rester i fødevarer. Et produkt kan kun blive godkendt, hvis brugen ikke medfører en sundhedsrisiko.

Virksomheder, der søger om godkendelse af desinfektionsmidler eller pattedypningsmidler, skal indsende dokumentation for, at produktet har en teknologisk effekt i henhold til gældende europæiske standarder. Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler kan opfylde kravene til teknologisk effekt ved at have enten en baktericid eller fungicid effekt eller både en baktericid og fungicid effekt.

Produkterne må ikke markedsføres i Danmark, før de er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen. 

Fødevarestyrelsen godkender som udgangspunkt ikke desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, som indeholder parfume/duftstoffer, med mindre at disse har en teknologisk effekt i produktet. Hvis der ønskes tilsat farvestoffer i produktet, skal disse være fødevaregodkendte. 

Andre desinfektionsmidler

Kontakt Miljøstyrelsens biocidhelpdesk ved spørgsmål om andre typer af desinfektionsmidler: biocideshelpdesk@mst.dk