Risikovurdering af mykotoksiner

Overblik over hvor der kan findes information omkring risikovurderinger af de forskellige mykotoksiner.

De mest almindeligt forekommende mykotoksiner er vurderet af EFSA. Se disse under siden tilknyttet de individuelle mykotoksiner. 

Gældende grænseværdier findes i kontaminantforordningen.

Tilgå forordning om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer på lovstofsiden

Vær opmærksom på EU importrestriktioner, som er implementeret i bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner

For forarbejdede produkter – hvis ikke andet er nævnt i fødevarekategorien – anvendes artikel 2 i forordning 2023/915.

For dyr som har græsset på forurenet område, kan bekendtgørelse af lov om hold af dyr af 30a være hjemmel til sanktionering.