Risikovurdering af mykotoksiner

De mest almindeligt forekommende mykotoksiner er vurderet af EFSA. Se disse under siden tilknyttet de individuelle mykotoksiner. 

Gældende grænseværdier findes i forordning 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

Vær opmærksom på EU importrestriktioner, som er implementeret i bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner

For forarbejdede produkter – hvis ikke andet er nævnt i fødevarekategorien – anvendes artikel 2 i forordning 2023/915.

For dyr som har græsset på forurenet område, kan bekendtgørelse af lov om hold af dyr af 30a være hjemmel til sanktionering.