Transfedtsyrer

Transfedtsyrer er en særlig type umættede fedtsyrer, som er sundhedsskadelige i for store mængder. Transfedtsyrer bliver både dannet naturligt og fremstillet kunstigt. Indhold af industrielt fremstillede transfedtsyrer i fødevarer er reguleret på EU-plan.

Begrænsning for transfedtsyrer i fødevarer

​​​Ifølge flere videnskabelige undersøgelser er transfedtsyrer mere fremmende for udvikling af hjertesygdomme end mættede fedtsyrer.

Af hensyn til folkesundheden indførte Danmark i 2003, som det første land i verden, regler for maksimalt indhold af industrielt fremstillede transfedtsyrer i fødevarer. Nu er forbrugerbeskyttelsen overgået til EU-regler.

Ifølge EU-reglerne må indholdet af industrielt fremstillede transfedtsyrer højst udgøre 2 g pr. 100 g fedt i fødevarer bestemt til den endelige forbruger samt i fødevarer, der leveres til detailhandlen (f.eks. bagere og restauranter). For fødevarer (ingredienser), der sælges til andre virksomheder (end detailhandel, der producerer fødevarer til den endelige forbruger), skal indholdet af transfedtsyrer være mærket, hvis det overstiger 2 g pr. 100 g fedt.

​​​Baggrunden for at begrænse indholdet af transfedtsyrer er blandt andet baseret på en rapport fra EU-Kommissionen. Rapporten konkluderer, at en maksimumsgrænse for industrielle transfedtsyrer i fødevarer vil være den mest effektive metode i forhold til folkesundheden, forbrugerbeskyttelse og forenelighed med det indre marked. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har anbefalet, at indtaget af transfedtsyrer gennem kosten bør være så lavt som muligt.

Find Kommissionens rapport og EFSA's vurdering på Kommissionens hjemmeside

Naturligt forekommende transfedtsyrer findes i fedt fra okse- og fårekød og mælkefedt (ruminant fedt). Indholdet af transfedtsyrer i ruminant fedt er 3-6 %. Naturligt forekommende transfedtsyrer i animalsk fedt er ikke omfattet af reglerne.

Industrielt fremstillede transfedtsyrer findes i margarine og fedtstoffer, der bruges i bagværk og snacks og til fremstilling af fastfood. Før i tiden kunne indholdet af transfedtsyrer i disse produkter udgøre op til 60 % af det samlede fedtindhold. Med de danske regler blev indholdet af industrielle transfedtsyrer i forarbejdede fødevarer på det danske marked reduceret betydeligt. Indholdet af transfedtsyrer vurderes nu at være uden negativ betydning for sundheden.

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har i 2002-03, 2004-05, 2006-07 og 2009-10 gennemført en række laboratorieprojekter for at monitorere udviklingen i indholdet af transfedtsyrer i fødevarer på det danske marked. Projekterne har vist, at indholdet af transfedtsyrer i forarbejdede fødevarer på det danske marked er faldet markant, siden de danske regler trådte i kraft.

I 2003 havde 26% af de undersøgte fødevarer et for højt indhold af transfedtsyrer. I 2005, 2007, 2010 og 2013 blev konstateret, at henholdsvis 11 %, 9 %, 7 % og 6 % af de undersøgte fødevarer ikke overholdt reglerne. Projekterne viser desuden, at det transfedtsyreholdige fedt primært er blevet udskiftet med mættet fedt i form af kokosfedt eller palmefedt. Der er også tilfælde, hvor fedtsyresammensætningen er blevet markant forbedret. Eksempelvis er transfedtsyreholdig fedt blevet erstattet med monoumættet fedt ved fremstillin​g af fastfood.

Nu hvor begrænsningen for transfedtsyrer i fødevarer også er gældende for resten af EU, er forventningen, at indholdet inden for hele EU vil falde markant. 

Fakta om transfedtsyrer

Transfedtsyrer er umættede fedtsyrer, som indeholder en eller flere dobbeltbindinger i en kemisk struktur kaldet transposition. Dobbeltbindingerne i de fleste naturligt forekommende umættede fedtsyrer i en kemisk struktur kaldet cisposition. På grund af dobbeltbindingernes transposition minder transfedtsyrerne fysisk og kemisk om mættede fedtsyrer. De har for eksempel et højere smeltepunkt, hvilket gør dem faste ved stuetemperatur, og de har en længere holdbarhed end de umættede fedtsyrer, hvor dobbeltbindingerne er i cisposition.

Selvom transfedtsyrer kemisk ligner mættede fedtsyrer, er der alligevel forskel på disse fedtsyrers biologiske effekt. Transfedtsyrer mere fremmende for udvikling af hjertesygdomme end mættede fedtsyrer. Transfedtsyrer mistænkes desuden for at øge risikoen for udvikling af type 2 diabetes.

Transfedtsyrer kan dannes både naturligt og industrielt ved:

  • bakteriel omdannelse af umættede fedtsyrer i drøvtyggeres vom, hvorved de dannede fedtsyrer optages og lagres i dyrets væv og fedt.
  • opvarmning og brug af olier ved meget høje temperaturer over længere tid.
  • industriel hydrering af umættede planteolier i produktionen af halvfaste eller faste fedtstoffer, som anvendes til fremstilling af fødevarer.

 De to sidstnævnte kaldes industrielt fremstillede transfedtsyrer.