Ansøgningsskema og godkendelsesproces

På denne side kan du se krav til dokumentation for godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler

Godkendelsesproces 

Godkendelsesprocessen tager sædvanligvis 5-6 måneder, med mindre der er manglende oplysninger eller dokumentation i ansøgningen. 

Der er ikke noget gebyr for at søge om godkendelse af desinfektionsmidler (per 1. januar 2024). 

Bemærk, at hvis hvis Fødevarestyrelsen ikke kan nå at træffe afgørelse inden datoen for aktivstoffets godkendelse hos ECHA ("approval start date"), så vil ansøgningen blive afvist (og gebyrer opkrævet før 1. januar 2024 vil gå tabt). Det skyldes, at myndighedsansvaret overgår til Miljøstyrelsen i takt med, at aktivstofferne bliver godkendt under biocidforordningens regler. Du kan læse mere om overgangsordningen her på hjemmesiden.

Dokumentation

Ved ansøgning om godkendelse af desinfektionsmidler eller pattedypningsmidler skal der indsendes dokumentation for, at produktet har en teknologisk effekt i henhold til gældende europæiske standarder. Desinfektionsmidler kan opfylde kravene til teknologisk effekt ved at have enten en baktericid eller fungicid effekt eller både en baktericid og fungicid effekt.

Den teknologiske effekt af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler/pattespray kan dokumenteres med følgende effektivitetstest:

  • DS/EN 13697: desinfektionsmidler, der skal anvendes i fødevarevirksomheder og har både en baktericid og fungicid effekt
  • DS/EN 1276: desinfektionsmidler, der skal anvendes i fødevarevirksomheder og har kun en baktericid effekt
  • DS/EN 1656: pattedypningsmidler, pattespray eller andre produkter til desinfektion af patter før og/eller efter malkning

Ansøg om godkendelse

Her finder du ansøgningsskemaet for godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler: 

Ansøg om godkendelse på Virk.dk

Anmeld godkendte produkter til Arbejdstilsynet

Godkendte produkter skal anmeldes til Arbejdstilsynets Produktregister

Gå til Produktregisteret