Aroma til fødevarer

Aromaer tilsættes fødevarer for at forbedre eller ændre fødevarernes smag og duft.

Kun de aromastoffer der er optaget på EU-listen må anvendes i eller på fødevarerSimple koncentrater af fx kaffe, appelsiner og tilsvarende, der stammer fra egentlige fødevarer, skal dog ikke godkendes og optages på listen før brug.

En aroma kan bestå af:

  • Aromastoffer (kemisk veldefinerede)
  • Aromapræparater (fx blandinger eller planteekstrakter)
  • Reaktionsaromaer (fx dele af bouillonterninger)
  • Røgaromaer

En aroma er ofte sammensat af 10-100 aromastoffer eller aromapræparater, og det er blandingsforholdet mellem de enkelte stoffer eller præparater, der giver en bestemt smag eller duft. Røgaromaer er reguleret ved særskilte regler.

Fødevarestyre​lsens hjemmesi​​de om røgaromaer

EU har med udgangspunkt i de mange forskellige aromastoffer som industrien bruger vedtaget en EU-liste med godkendte aromastoffer. Kun de aromastoffer, der er optaget på EU-listen, må anvendes i eller på fødevarer.

Alle tilladte aromastoffer kan findes i EU-Kommissionens datab​ase for aromastoffer:

EU database​over ar​o​mastoffer

Regler for begrænsninger og grænseværdier

De fleste af stofferne på listen må anvendes uden begrænsninger, mens enkelte stoffer har anvendelsesbegrænsninger – det gælder fx koffein, ammoniumklorid og rebaudiosid A.

For de stoffer, hvor der er fastsat en begrænsning, må stofferne kun tilsættes de angivne fødevarekategorier, og i en mængde, der ikke overstiger en evt. grænseværdi. Hvis der ikke er angivet en grænseværdi, skal anvendelsen ske i overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis, hvilket betyder, at man ikke må tilsætte mere end nødvendigt. Princippet om god fremstillingsmæssig praksis gælder også for alle de stoffer på listen, der ikke har begrænsninger for deres anvendelse, fx i form af en grænseværdi.

Grænseværdier gælder for indholdet i eller på fødevaren som den markedsføres, medmindre andet er anført i listen eller noter til denne.

​Regler for aromastoffer i sammensatte fødevare

Et aromastof er tilladt i sammensatte fødevarer, såfremt aromastoffet er tilladt i én af ingredienserne. Som eksempel kan nævnes en is sammensat af is og lakridsfyld. Det er ikke tilladt at tilsætte ammoniumklorid til konsumis. Derimod er det tilladt at tilsætte ammoniumklorid til lakridsfyld. Tilstedeværelsen af ammoniumklorid i den sammensatte is er derfor lovlig.

Tilsvarende er koffein som aromastof ikke tilladt i alkoholholdige drikkevarer, men i en blanding af eksempelvis rom og cola, som markedsføres som et sammensat produkt, vil det være tilladt. ​

​Et naturligt aromasto​​f er et aromastof, der er fremstillet ved egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiol​​​ogiske processer af vegetabilsk, animalsk eller mikrobiologisk materiale, enten i dets oprindelige form eller forarbejdet.​​​ Naturlige aromastoffer svarer til stoffer, der er naturligt forekommende og som er identificeret i naturen.

Aromapræparater er naturlige aromaer, som ikke er aromastoffer, men som er fremstillet af samme udgangsmaterialer og ved samme processer som naturlige aromastoffer.​

Planteekstrakter, der anvendes som aromapræparat i fødevarer, kan anvendes uden forudgående godkendelse, hvis det kan dokumenteres 

  • at planten tidligere (dvs. før 2008, hvor aromareglerne trådte i kraft) har været anvendt til fremstilling af aroma
  • at anvendelsen som aroma ikke udgør en sundhedsrisiko for forbrugeren

​Egnede processer til frem​​stilling af naturlige aromaer​

I Bilag II i Aromaforordningen er listet, hvilke forarbejdningsprocesser der regnes for egnede til fremstilling af naturlige aromaer. Det drejer sig om: hakning, opvarmning, udskæring, tørring, fordampning, fermentering, formaling, infusion, mikrobiologiske processer, skrælning, sammenpresning, ristning/grillning, mæskning, afkøling, destillation/rektifikation, emulgering, ekstraktion, filtrering, udblødning, blanding, perkolation, nedkøling, udpresning.