Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat vitaminer og mineraler

Hvis du vil sælge en fødevare, der er tilsat vitaminer og mineraler, skal du overholde særlige danske regler.

Brug godkendte vitamin- og mineralkilder

De vitamin- og mineralkilder, der må tilsættes fødevarer, fremgår af bilag 2 i berigelsesforordningen.

Overhold krav om minimumsindhold

For at sikre, at forbrugerne ikke bliver vildledt er der krav om, at tilsatte vitaminer og mineraler skal findes i produktet i en mængde på mindst:

  • 7,5 % af referenceindtag (RI) pr. 100 ml for drikkevarer,
  • 15 % af RI pr. 100 g eller 100 ml for alle andre fødevarer eller
  • 15 % af RI pr. portion for enkeltportionspakning.

Find referenceværdien for hvert vitamin og mineral i fødevareinformationsforordningens bilag XIII, del A.

Brug en generel tilladelse eller ansøg om tilladelse

Følg de generelle tilladelser

Der er givet generelle tilladelser til tilsætning af vitaminer og mineraler i en række fødevarekategorier. De generelle tilladelser finder du i bilag 1 i bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer.

Produkter, der overholder disse tilladelser, kan markedsføres uden forudgående tilladelse. Det eneste, du skal gøre inden markedsføringen, er at indsende en kopi af mærkningen eller de oplysninger, der fremgår af mærkningen, til Fødevarestyrelsen. Det kaldes for en notifikation. Der findes en blanket til brug for notifikation af berigede fødevarer i kontaktformularen under "Indsende".

Send notifikationen via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Særligt om thiamin, riboflavin, biotin, pantothensyre og vitamin B12

Thiamin, riboflavin, biotin, pantothensyre og vitamin B12 fremgår ikke af de generelle tilladelser i bilag 1, og de er ikke underlagt en mængdebegrænsning. Produkter, der kun er tilsat et eller flere af disse vitaminer, kan markedsføres uden forudgående tilladelse. Det eneste, du skal gøre inden markedsføringen, er at indsende en kopi af mærkningen eller de oplysninger, der fremgår af mærkningen, til Fødevarestyrelsen. Det kaldes også for en notifikation. 

Hvis produktet ikke er omfattet af en generel tilladelse

Hvis produktet er tilsat en højere mængde af et vitamin eller mineral end det generelt tilladte, skal du have Fødevarestyrelsens tilladelse, inden produktet må sælges. Det vil sige, at du skal anmelde tilsætningen til Fødevarestyrelsen. Det gælder også, hvis det pågældende vitamin eller mineral ikke er tilladt for den relevante fødevarekategori.

Der findes en blanket til brug for anmeldelse af berigede fødevarer i kontaktformularen under "Ansøge". De oplysninger, der skal indsendes, fremgår af bilag 2 i bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Send anmeldelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Sagsbehandlingen starter først, når Fødevarestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger. Sagsbehandlingstiden kan være op til seks måneder fra alle relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Du får tilladelse, hvis tilsætningen er sikker

Fødevarestyrelsen giver tilladelse til tilsætning af vitaminer og mineraler, medmindre tilsætningen er sundhedsskadelig.

Fødevarestyrelsen baserer afgørelserne på risikovurderinger foretaget af DTU Fødevareinstituttet. DTU’s risikovurdering sker på baggrund af beregninger, der bl.a. er baseret på store undersøgelser om danskernes kost og indtaget af kosttilskud. Beregningerne tager højde for forskellige aldersgrupper, herunder børn.

Det betyder, at danskernes kostindtag har indflydelse på, i hvilken grad fødevarer kan beriges. Dette er for at sikre, at det samlede indtag af et vitamin eller mineral ikke bliver skadeligt højt.

Det er typisk børn, der har størst risiko for at indtage for store mængder af et vitamin eller mineral, fordi de har en lavere kropsvægt. Nogle af kendetegnene ved det danske kostmønster er et højt indtag af især vitamin A, zink og jern i forhold til de videnskabelige øvre tolerable grænser for indtag. Dette gør sig særligt gældende for børn. Disse vitaminer og mineraler optræder derfor også kun i få produktkategorier i de generelle tilladelser (bilag 1) i modsætning til f.eks. vitamin D og calcium.

Tilsæt ikke vitaminer og mineraler til alkoholholdige drikkevarer

Alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må ikke tilsættes vitaminer og mineraler.