Mærkningskrav for tilsat koffein

Koffein kan være tilsat en fødevare som et aromastof eller som et næringsstof. I begge tilfælde gælder der særlige krav om mærkning.

​​​​Koffein kan være tilsat en fødevare for at opnå en let bitter smag, men koffein kan også tilsættes med det formål at opnå en fysiologisk effekt. I førstnævnte tilfælde betragtes koffein som et aromastof. I sidstnævnte tilfælde betragtes koffein som et næringsstof. Reglerne for tilsætning af koffein er forskellige afhængig af, hvorfor stoffet er tilsat.  

Koffein tilsat som næringsstof

Fødevarer og drikkevarer, der er tilsat koffein som næringsstof, skal overholde de krav, der fremgår af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. Der er i denne bekendtgørelse givet generel tilladelse til, at koffein blandt andet kan tilsættes til energidrikke i en mængde op til 32 mg pr. 100 ml. 

Koffein tilsat som næringsstof skal fremgå af ingredienslisten.

For fødevarer tilsat koffein med et fysiologisk formål (dvs. som næringsstof​​​) er det også et krav, at produktet mærkes med følgende advarsel, der skal stå i samme synsfelt som varens betegnelse: “Indeholder koffein. Bør ikke indtages af ​​børn eller gravide”. Denne advarsel skal følges af en henvi​​sning i parentes til koffeinindholdet udtrykt i mg pr. 100 g/ml. 

Er der tale om drikkevarer med et indhold af koffein over ​15 mg per 100 ml, skal produktet mærkes med følgende advarsel: ”Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn eller gravide eller ammende kvinder”. Advarslen skal stå i samme synsfelt som produktets navn, og advarslen skal følges af en henvisning i parentes til koffeinindholdet udtrykt i mg pr. 100 ml. ​

Ovenstående mærkning gælder dog ikke for drikkevarer, der​​​ er fremstillet af kaffe, te, kaffeekstrakt eller teekstrakt, hvis fødevarebetegnelsen indeholder ordet ”kaffe” eller ”te”. Dette medfører således, at produkter markedsført under navne såsom ”kaffedrik” og ”iskaffe” er undtaget fra kravet om advarselsmærkning. 

Koffein tilsat som aroma

Læs om koffein tilsat som aroma