Obligatorisk jodberigelse af husholdningssalt og salt anvendt i brød og bagværk

​I Danmark er der krav om, at husholdningssalt og det salt, der anvendes i brød og almindeligt bagværk, skal være tilsat jod. Der gælder andre regler, når f.eks. kødprodukter og færdigretter indeholder jodberiget salt.

Obligatorisk jodberigelse

Husholdningssalt og salt, der anvendes i brød og almindeligt bagværk, skal være tilsat jod i en mængde på 20 mg jod pr. kg salt. 

Følgende produkter sidestilles med brød og skal derfor også være tilsat jodberiget salt:

• Knækbrød
• Fladbrød
• Skorper
• Pizzabunde
• Rasp
• Tortillas
• Tvebakker
• Færdige melblandinger

Dispensation i særlige tilfælde

Fødev​arestyrelsen giver normalt ikke dispensation fra kravet om, at husholdningssalt og salt anvendt i brød og almindeligt bagværk skal tilsættes jod i en mængde på 20 mg jod pr. kg salt. Der kan dog dispenseres i særlige tilfælde.

De tilfælde, hvor der tidligere er blevet givet dispensation, omfatter f.eks. museumsproduktioner af salte og husholdningssalt, hvor det på grund af saltets form ikke er muligt at tilsætte jod under fremstillingsprocessen.

En ansøgning om dispensation skal sendes til Fødevarestyrelsen. Der findes ikke et ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Produkttype, dvs. f.eks. bordsalt/husholdningssalt
  • Oplysning om saltets naturlige indhold af jod
  • Hvor stor en mængde af det pågældende salt forventes afsat på det danske marked pr. år
  • De særlige grunde til at virksomheden mener, at der bør tildeles en dispensation
  • Angiv "Att. Kemi og Fødevarekvalitet".

Ansøg via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Definitionen af salt (kaliumklorid vs. natriumklorid)

I jodbekendtgørelsen defineres salt som natriumklorid og natriumreduceret salt. Natriumreduceret salt er et salt, hvor en væsentlig andel natriumklorid er erstattet med andre salte, f.eks. kaliumklorid.

Kaliumklorid skal ikke tilsættes jod, når det anvendes som en selvstændig ingrediens i brød og almindeligt bagværk. Det skyldes, at kaliumklorid anvendt som en selvstændig ingrediens ikke kan betragtes som et natriumreduceret salt.

Jod skal fremgå af ingredienslisten

Det skal fremgå af ingredienslisten, at produktet er tilsat jod. Dette gælder både for husholdningssalt og for brød og almindeligt bagværk, der er tilsat jodberiget salt.

For husholdningssalte kan jodindholdet herudover angives i næringsdeklarationen, men dette er ikke et krav.

Husholdningssalte kan ligeledes mærkes med teksten "Salt er tilsat jod efter krav fra Fødevarestyrelsen".

Storkøkkener skal bruge jodberiget salt

Storkøkkener som cateringvirksomheder, restauranter, kantiner og institutionskøkkener skal bruge jodberiget salt eller husholdningssalt i den mad, de fremstiller. Dette følger af reglernes definition på "husholdningssalt", der netop er salt bestemt til salg til forbrugerne eller storkøkkener som cateringvirksomheder, restauranter, kantiner og institutionskøkkener.

Der er dog en undtagelse for produkter, der er lovligt markedsført i et andet land indenfor EU eller EØS eller Tyrkiet.

Hvorvidt en virksomhed skal bruge husholdningssalt i fremstillingen af mad afhænger af, hvordan den pågældende virksomhed er registreret eller autoristeret, jf. kontrolfrekvensvejledningen. For de virksomheder, der er tildelt både hovedbranche og bibranche, er der tale om en konkret vurdering ud fra deres hovedbranche.​​​

Når der tilsættes mere jod end det obligatoriske krav​

Alt husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, der frivilligt er tilsat mere end 20 mg jod pr. kg. salt, skal følge reglerne om frivillig berigelse. Det gælder, uanset om varerne er produceret i Danmark, EU- eller EØS-lande.

Læs mere om frivillig berigelse

Produkter fra andre lande​

Reglerne gælder ikke for produkter, der er lovligt markedsført i et andet land inden for EU eller EØS eller i Tyrkiet.

Husholdningssalt og brød og almindeligt bagværk, der er lovligt markedsført i et EU- eller EØS-land eller i Tyrkiet, kan derfor lovligt sælges i Danmark, uden at det pågældende husholdningssalt er tilsat jod eller uden at f.eks. brødet eller raspen er tilsat jodberiget salt.

Reglerne gælder derimod for produkter fra tredjelande, medmindre de er lovligt produceret i tredjeland, hvor en ens eller lavere jodtilsætning er lovpligtig.

Hvis produkterne er tilsat mere end 20 mg jod pr. kg. salt, skal reglerne om frivillig berigelse følges. Det gælder, uanset om produkterne er produceret i Danmark, EU- eller EØS-lande eller tredjelande.

Læs mere om frivillig berigelse

Når jodberiget salt er tilsat andre fødevarer ​​

Når jodberiget salt anvendes i andre produkter end brød og almindeligt bagværk, f.eks. i kødprodukter, færdigretter eller finere bagværk, skal reglerne om frivillig berigelse følges. Dette gælder også, hvis der anvendes husholdningssalt i disse produkter. 

Læs mere om frivillig berigelse

Årsagen til jodberigelse

Den obligatoriske jodberigelse blev indført i 2000, fordi jodindtagelsen i Danmark lå under det internationalt anbefalede niveau, hvilket resulterede i en høj forekomst af forstørret skjoldbruskirtel og højt stofskifte hos ældre.

I perioden 2000-2018 var der krav om tilsætning af 13 mg jod pr. kg. salt, mens kravet steg i 2019 til 20 mg jod pr. kg. salt, da jodindtagelsen blandt danskerne i nyere tid er faldet.