Dioxin og PCB retningslinjer for østersøfisk

Fisk har et særligt højt indhold af dioxin og dioxinlignende PCB – særligt fede fisk fra Østersøen. Dioxin og dioxinlignende PCB ophobes i fedtvæv og findes i højeste koncentrationer i fisk som tager føde ved havbunden, men faktorer som art, alder, diæt og især fedtindhold har også betydning.
Opdrættede fisk har typisk et meget lavere indhold.
Sild og laks fra Østersøen har et højt indhold pga. højt fedtindhold og højt forureningsniveau i Østersøen fx fra papirfremstilling i de nordiske lande og fra forbrændingsanlæg i Østeuropa.

EU-henstilling og bekendtgørelse

Kommissionen har i 2016 udsendt henstilling (EU)2016/688 om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen.

Se kommissionens henstilling 2016/688 for informationer om PCB og dioxin i østersøfisk

Bekendtgørelse om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen.

Se BEK nr. 1487 om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen

Sporbarhed

Der skal være sporbarhed af fisken, særligt fede fisk (sild, laks, ål) samt torskelever. Virksomhedens sporbarhed skal omfatte 2 ting: 

  1. hvor er fisken indkøbt? – (land og virksomhed)
  2. hvor skal fisken sælges? - (land og virksomhed)

Retningslinjer for østersøfisk og risikoprodukter

Der skal forelægge dokumentation, for at laksene overholder vægtgrænserne. Vægten på østersølaks tjekkes jf. bekendtgørelse nr. 1487 af 05/12/2016 om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen 

  • Laks større end 2 kg kan markedsføres, hvis der foreligger analyser af hvert parti, der viser, at det overholder grænseværdierne for dioxin og PCB.
  • Laks mellem 2,0 og 5,5 kg kan markedsføres hvis de trimmes, dog op til 7,9 kg hvis den ventrale del (buen) også fjernes.

Bliver laksen trimmet for fedt? Se vejledning i Branchekode for Danmarks Fiskehandlere.

Hvis fiskevirksomheden modtager store laks fra Østersøen større end 5,5 kg (renset vægt) fra andre EU-lande, skal der foreligge medfølgende dokumentation for, at laksen overholder EU-grænseværdierne. Det skal sikres, at prøvetagningen bag dokumentationen er repræsentativ og dækker de store laks. Uanset hvor laksen er fanget, må den kun omsættes på det europæiske marked, hvis den overholder EU- grænseværdierne.

Sverige, Finland og Letland har dispensation fra EU-reglerne, hvilket betyder, at de må sælge store østersølaks m.fl. på deres eget marked, selvom de ikke overholder grænseværdierne for dioxin og PCB. Disse fisk må ikke sælges til andre EU-lande, hvis der ikke er dokumentation for at de overholder grænseværdierne.

Hvis fiskevirksomheden håndterer østersølaks der ikke overholder grænseværdierne, skal det fremgå tydeligt, at laksene er til eksport (til tredje lande), hvilket er lovligt jf. kommende bekendtgørelsens.

Eksport til et tredje land forudsætter, at der ligger en accept fra modtagerlandets myndigheder om, at de har accepteret at modtage store østersølaks med et muligt indhold af dioxin over EU-grænseværdierne.

Havørred fanget i ICES 22, 23, 24, 25 og 26 som er på mellem 2 og 4,5 kg forventes at overholde grænseværdierne, hvis de trimmes, og den ventrale del fjernes.

Havørred fanget i ICES 27, 28, 29, 30, 31 og 32 forventes ikke at kunne overholde grænseværdierne.

Hvis følgende anvisninger er overholdt, skal der som udgangspunkt ikke foreligge dokumentation, i form af analyseattester, for overholdelsen af grænseværdierne.

Sild fanget i ICES område 22, 23, 24, 24, 25, 26 og 27 kan som udgangspunkt overholde grænseværdierne.

Sild fanget i ICES 28-1, 29, 30, 31 og 32 som er mindre eller lig med 17 cm forventes at kunne over grænseværdierne. 

Sild fanget i ICES 28-2 mindre eller lig med 21 cm forventes at kunne overholde grænseværdierne.

Hvis Følgende anvisninger er overholdt, skal der som udgangspunkt ikke foreligge dokumentation, i form af analyseattester, for overholdelsen af grænseværdierne.

Brisling fanget i ICES område 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27 og 28 kan som udgangspunkt overholde grænseværdierne.

Brisling fanget i ICES 29, 30, 31 og 32 som er mindre eller lig med 12.5 cm og under 5 år forventes at kunne over grænseværdierne.

Fede østersøfisk så som laks, sild, ål og makrel. Virksomhederne bør forholde sig til disse produkter i deres HACCP analyse, hvis de forhandler disse. 

Torskelever fra Østersøen kan ikke overholde grænseværdierne for dioxin og PCB.