Teknisk brug

Visse afledte produkter indgår ikke i foderkæden eller anvendes ikke på jordarealer, der afgræsses af opdrættede dyr, eller hvor der høstes foderplanter. Sådanne afledte produkter omfatter produkter til teknisk brug, f.eks. behandlede huder til læderproduktion, forarbejdet uld til tekstilindustrien, benprodukter til lim og forarbejdet materiale bestemt til foder til selskabsdyr.

Der stilles krav i EU og national lovgivning til fremstilling, omsætning og anvendelse af visse afledte produkter til teknisk brug. 

På denne side kan du finde mere information om reglerne for fremstilling og omsætning samt anvendelse af visse afledte produkter til teknisk brug.