Animalske biprodukter fra mejerier til foder på husdyrbrug

På denne side kan du læse om reglerne for at bruge animalske biprodukter, f.eks. mælk og valle som foder til husdyr.

Fødevarestyrelsen har fortolket EU bestemmelserne for at behandle, omsætte, transpo​​​rtere, identificere og afsende animalske biprodukter fra mejerier til at fodre opdrættede dyr. Læs mere i notatet, der bygger på forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen.

Læs notat om behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug (pdf)

Brug vores skabelon til et handelsdokument, hvis du skal sende visse mælkeprodukter/valle til foderbrug i Danmark på visse betingelser.

Find skabelonen til handelsdokumentet under afsnittet "Sporbarhed, handelsdokumenter og fortegnelser".