Samhandel

Betingelserne for ind- og udførsel af animalske biprodukter afhænger af, om det er fra/til EU eller tredjelande

Ved ind- og udførsel mellem Danmark o​​​g EU-lande er der tale om samhandel.​​​ Ved ind- og udførsel mellem Danmark og tredjelande er der tale om henholdsvis import og eksport.

Disse begreber vil blive brugt ved beskrivelsen af betingelserne for indførsel hhv. udførsel af animalske biprodukter.

Samhandel inden for EU kan foregå i henhold til artikel 21, 22 og 48 i biproduktforordningen og bilag VIII i gennemførelsesforordningen.

Restriktioner for samhandel med animalske biprodukter

EU-Kommissionen og medlemslandene kan vedtage specifikke beskyttelsesforanstaltninger for visse produkter – disse kaldes også importrestriktioner.

Registrering af indførsel og/eller udførsel

Du skal registrere dine aktiviteter om indførsel og/eller udførsel af animalske biprodukter og afledte produkter ved at sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Brug vores ansøgningsskema, hvis du skal registrere dine aktiviteter.

Gå til an​​​​​søgningsskemaet for registrering af ind- og udførsel​​​ (pdf)

Du skal sikre dig, at de produkter, du gerne vil indføre, opfylder de relevante krav og er ledsaget af de rigtige dokum​enter.

Handelsdokument ved samhandel

I gennemførelsesforordning 142/2011, bilag VIII, kapitel III, findes der en model til det handelsdoku​​ment, der skal anvendes ved samhandel indenfor EU. Handelsdokumentet skal ledsage forsendelsen, og skal som udgangspunkt udfærdiges på modtagerlandets sprog. Der kan dog anvendes andre sprog, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Linket til gennemførelsesforordning 142/2011 finder du under "Lovstof" nederst på denne side.

Når man samhandler animalske biprodukter eller afledte produkter, som enten er forarbejdet animalsk protein (PAP), eller produkter, der kræver en artikel 48 tilladelse, skal forsendelsen notificeres i TRACES-systemet og dermed kan DOCOM med fordel benyttes.  

Tilladelse til indførsel af visse animalske biprodukter efter artikel 48

Der kræves tilladelser fra Fødevarestyrelsen, hvis følgende produkter skal indføres fra et andet EU land:

  • Kategori 1-materiale
  • Kategori 2-materiale
  • Kød- og benmel afledt af kategori 1- eller 2-materiale,
  • Animalsk fedt afledt af kategori 1- eller 2-materiale

Afsender i et andet EU land 

Ved indførsel af et af ovenstående pr​odukter skal afsenderen i det andet EU land indhente Fødevarestyrelsens tilladelse til afsendelse af produkterne til Danmark.

I dette tilfælde vil afsenderen skulle se​​nde en ansøgning til Fødevarestyrelsen – kravene fremgår af art. 48 i forordningen om animalske biprodukter (Forordning nr. 1069/2009), og den ansøgningsblanket, der skal anvendes, fremgår af Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XVI, Kapitel III, afsnit 10.

Find link til forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen under "Lovstof og regler" herunder.

Efter modtagelse af ansøgningen​ tager Fødevarestyrelsen stilling til, om indførslen kan tillades, og sender besked tilbage til afsenderen med tilladelse eller afslag. I nogle tilfælde vil Fødevarestyrelsen ønske yderligere dokumentation for at kunne vurdere, om indførslen kan tillades; i dette tilfælde vil afsenderen skulle sende dette til Fødevarestyrelsen.

Hvis Fødevarestyrelsen giver en tilladelse, medsendes in​​​dførselsbetingelserne for produktet. Tilladelsen vil typisk være gældende max 2 år fra dato. Herefter skal afsenderen på ny søge om tilladelse til indførsel af produktet til Danmark. Afsenderen skal udfylde et handelsdokument i TRACES ved​​r. forsendelsen. 

Den danske modtager

Efter bekendtgørelse nr. 611/2023 § 8 skal den danske operatør sikre, at bestemmelsesstedet inden indførslen af produkter omfattet af artikel 48 har fået en tilladelse fra Fødevarestyrelsen. 

Hvis Fødevarestyrelsen giver en tilladelse, medsendes in​​​dførselsbetingelserne for produktet. Tilladelsen vil typisk være gældende max 2 år fra dato. Herefter skal operatøren på ny søge om tilladelse til indførsel af produktet til Danmark.

Du skal sikre dig, at de produkter, du gerne vil udføre, opfylder de relevante krav og er ledsaget af de rigtige dokumenter.

Handelsdokument ved samhandel

I gennemførelsesforordning 142/2011, bilag VIII, kapitel III, findes der en model til det handelsdoku​​ment, der skal anvendes ved samhandel indenfor EU. Handelsdokumentet skal ledsage forsendelsen, og skal som udgangspunkt udfærdiges på modtagerlandets sprog. Der kan dog anvendes andre sprog, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Linket til gennemførelsesforordning 142/2011 finder du under "Lovstof" nederst på denne side.

Når man samhandler animalske biprodukter eller afledte produkter, som enten er forarbejdet animalsk protein (PAP), eller produkter, der kræver en artikel 48-tilladelse, skal forsendelsen ledsages af et handelsdokumentet i TRACES-systemet. 

Tilladelse til udførsel af visse biprodukter efter artikel 48

Ved udførsel af et af nedenstående produkter skal afsenderen i Danmark indhente tilladelse hos myndighederne i modtagerlandet før afsendelse af produkterne:

  • Kategori 1-materiale
  • Kategori 2-materiale
  • Kød- og benmel afledt af kategori 1- eller 2-materiale,
  • Animalsk fedt afledt af kategori 1- eller 2-materiale

I dette tilfælde vil afsenderen skulle sende en ansøgning til modtagerlandets myndigheder – kravene fremgår af art. 48 i Forordningen om animalske biprodukter (1069/2009), og den ansøgningsblanket, der skal anvendes, fremgår af Gennemførelsesforordningens (142/2011), bilag XVI, Kapitel III, afsnit 10.

Find link til Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen under "Lovstof og regler" herunder.

Efter modtagelse af ansøgningen tager modtagerlandets myndigheder stilling til, om modtagelsen kan tillades, og sender besked tilbage til afsenderen med tilladelse eller afslag. I nogle tilfælde vil modtagerlan​dets myndigheder ønske yderligere dokumentation for at kunne vurdere, om modtagelsen kan tillades; i dette tilfælde vil afsenderen skulle sende dette til modtagerlandets myndigheder.

Hvis modtagerlandets myndigheder giver en tilladelse, medsendes indførselsbetingelser for produktet.

Tilladelsen vil typisk være tidsbegrænset. Når tilladelsen er udløbet, skal afsenderen på ny søge om tilladelse til udførsel af produktet fra Danmark.

Afsenderen sk​al udfylde et handelsdokument i TRACES vedr. forsendelsen. 

Læs mere om TRACES