Håndteringsanlæg til animalske biprodukter

Virksomheder eller anlæg, der håndterer animalske biprodukter eller afledte produkter, skal være godkendt efter forordningen om animalske biprodukter

Håndteringsanlæg modtager animalske biprodukter, håndterer dem og oplagrer dem, indtil de skal sendes afsted igen. Det er derfor, de skal følge reglerne omhandlende animalske biprodukter.

Generelt om animalske biprodukter

Regler for håndteringsanlæg gælder ved håndtering af animalske biprodukter ved en eller flere af følgende aktiviteter:

 • sortering
 • opskæring
 • nedkøling
 • frysning
 • saltning eller andre konserveringsprocesser
 • fjernelse af huder og skind
 • fjernelse af specificeret risikomateriale
 • håndtering af animalske biprodukter under EU's veterinærlovgivning, såsom inspektion efter slagtning eller udtagning af prøver
 • hygiejnisering af animalske biprodukter bestemt til omdannelse til biogas
  sigtning
 • faseovergangsprocesser for kategori 3-materiale, såsom varmekoagulering og centrifugering af blod, indeslutning, hydrolyse af hove, klove, svinebørster, fjer og hår til forarbejdning

Håndteringsanlæg skal godkendes efter artikel 24, stk. 1, litra h) i forordningen om animalske biprodukter. Der er krav om egenkontrol efter HACCP-principperne, men kun hvis håndteringsanlægget håndterer og opbevarer mere end én kategori af animalske biprodukter på samme anlæg.

Læs mere om egenkontrol for animalske biprodukter og HACCP-principperne

I artikel 19 og bilag IX kapitel II til gennemførelsesforordningen fastlægges krav til håndteringsanlæg for animalske biprodukter. Der er blandt andet krav til beliggenhed, indretning, personalefaciliteter, rengøring og desinficering.

Det er vigtigt at undgå krydskontaminering af de respektive kategorier. Dette gøres ved hjælp af egenkontrol og procedurer, som sikrer en fysisk adskillelse ved alle processer på anlægget.