Lister over registrerede og godkendte driftsledere

Se lister over driftsledere, herunder virksomheder, anlæg og brugere, der er registreret eller godkendt efter forordningen om animalske biprodukter, Du finder lister af driftsledere i hhv. Danmark, EU og tredjelande.

Danske driftsledere

Alle driftsledere, herunder virksomheder, anlæg og brugere, der er registreret eller godkendt efter forordningen om animalske biprodukter, skal offentliggøres. Listen over danske driftsledere er tilgængelig på nedenstående link.

NB: For søgning i listen, kan du bruge søgefeltet, som du får frem ved at taste Ctrl+F. Du kan også downloade filen og bruge søgefunktionen i Adobe-programmet.

Gå til liste over godkendte og registrerede ABP-virksomheder, -anlæg og -driftsledere i Danmark 

Andre EU-medlemsstaters driftsledere

På EU-Kommissionens hjemmeside er der link til andre EU medlemsstaters lister.

Gå til lister over registrerede og godkendte ABP-virksomheder, anlæg og driftsledere i andre EU-lande (ec.europa.eu)

Listen er udarbejdet i overensstemmelse med EU-Kommissionens retningslinjer "Technical specifications". Retningslinjerne findes kun på engelsk.

Gå til EU-Kommissionens Technical specifications (food.ec.europa.eu)

Driftsledere i Tredjelande

Gå til lister over registrerede og godkendte ABP-virksomheder, anlæg og driftsledere uden for EU (ec.europa.eu)