Hydrolyseret protein til foder

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet

​Fremstilling af ægprodukter til foder skal ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det, ell​​er på en fødevarevirksomhed, der er autoriseret til at forarbejde hydrolyseret protein.​​

Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for hydrolyseret protein til foder.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 5. ​

Hydrolyseret prote​​in skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a-l​. i Biproduktforordningen (1069/2009).​

Hydrolyseret protein skal være fremstillet ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger​​ til minimering af kontaminering. Hydrolyseret protein af drøvtyggere skal have en molekylvægt på mindre end 10.000 dalton.

Derudover skal hydrolyseret protein, der helt eller delvist er afledt af huder og skind af drøvtyggere, fremstilles i et forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af hydrolyseret protein, ved anvendelse af en proces, der omfatter forberedelse af kategori 3-råvarer ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask, efterfulgt af udsættelse af materialet for:

  • en pH-værdi på over 11 i mere end 3 timer ved en temperatur på over 80 °C, efterfulgt af varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved et tryk på over 3,6 bar, eller
  • en pH-værdi på 1-2 og derefter for en pH-værdi på over 11, efterfulgt af varmebehandling ved 140°C i 30 minutter ved et tryk på 3 bar.

Under transpo​​rt og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med hydrolyseret protein være mærket med​ følgende tydelige og letlæselige tekst: 

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​

Hydrolyseret protei​n fra ikke-drøvtyggere må fodres til alle dyrearter.

Hydrolyseret protein fra huder og skind fra drøvtyggere må fodres til alle dyrearter.

Hydrolyseret protein fra drøvtyggere, der ikke er fra huder og skind, må kun fodres til selskabsdyr og pelsdyr.