Animalske biprodukter til foder fra slagterier og opskæringsvirksomheder

Slagterier kan levere kategori 3 materiale til et forarbejdningsanlæg, som anvender materialet til fremstilling af forarbejdet animalsk protein og blodprodukter.

Figuren viser de animalske produkters vej gennem jord til bordkæden, fra slagterier og opskæringsvirksomheder til primærproducentens anvendelse af foder.

Figuren viser de animalske produkters vej gennem jord til bordkæden, fra slagterier og opskæringsvirksomheder til primærproducentens anvendelse af foder.

I hvert led er det vigtigt at sikre, at der ikke er drøvtyggermateriale eller andre uautoriserede animalske bestanddele i de animalske produkter.

Kravene gælder

  • fra levering af animalske biprodukter,
  • til anvendelse i foderblandinger til fødevareproducerende dyr, med fodertyperne forarbejdet animalsk protein og blodprodukter.

Læs mere om foder af animalsk oprindelse på siden: Foder af animalsk oprindelse (LINK SKAL INDSÆTTES)