Håndtering af animalsk foder på landbrug med hold af pelsdyr

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet på landbrug der holder pelsdyr, herunder mink.

Som pelsdyravler skal du være opmærksom på, at sammensætningen af foderet til pelsdyr kan have indflydelse på, om du må have andre besætninger på samme adresse (bedrift).

Det er tilladt at foderet til pelsdyr indeholder animalske biprodukter i kategori 3 materiale fra ikke – drøvtyggere, eksempelvis fiskemel og blodmel fra grise, uden at dette begrænser hold af andre dyr.

Dette vil dog i visse til fælde kræve, at du er registreret til at måtte anvende de animalske fodermidler på landbrugsindberetningen. Det er samtidigt vigtigt, at der er adskillelse mellem foderet til pelsdyrene og foderet til de andre opdrættede dyr på bedriften. Dette for at sikre, at dyr der ikke fodres med fodermidler af animalsk oprindelse, der ikke er tilladt til dem.

Hvis du eksempelvis holder kvæg, får, geder, grise, fjerkræ og fisk samtidigt med pelsdyr på din bedrift, må der kun være fodermidler af animalsk oprindelse af drøvtyggere (animalske biprodukter) i dit foder, der består af:

  • Mælk og mælkeprodukter mv.
  • Di- og tricalciumfosfat af drøvtyggere
  • Hydrolyseret protein fremstillet af huder og skin af drøvtyggere
  • Afsmeltet fedt af drøvtyggere

Det er ikke tilladt at din foderblanding til pelsdyr indeholder:

  • andre fodermidler af drøvtygger-oprindelse (animalske ​biprodukter), eksempelvis blod af drøvtyggere,
  • køkken- og madaffald,
  • eller kategori 2 materiale af drøvtyggere, hvis du samtidig vil holde andre opdrættede dyr på samme adresse (bedriften).

Dette fremgår af TSE-forordningen 999/2001, artikel 7, stk. 1 og 2, jf. bilag IV, kapitel V, afsnit C & D.

Læs mere​ generelt om foder af animalsk oprindelse her