Døde dyr

Der er regler for, hvad du skal gøre med et dødt kæledyr, døde produktionsdyr samt smådyr og døde dyr fundet i naturen.

​​​Når kæledyr og produktionsdyr dør, er der bestemte måder at komme af med det døde dyr på. Det kan du læse mere om her på siden.​

Når et kæledyr dør, er der forskellige måder at komme af med det døde dyr på. 

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kæledyr dør

Når det gælder døde produktionsdyr som f.eks. heste, grise eller kvæg, gælder der regler for opbevaring, transport og bortskaffelse. Med døde produktionsdyr menes aflivede dyr, selvdøde dyr eller dele af disse, som skal bortskaffes. Med døde dyr menes ikke de dele af slagtede dyr, der er godkendt til konsum (fødevarer).

Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter reglerne i Biproduktforordningen f.eks. på et godkendt forarbejdningsanlæg.

Tilmelding

Der er forskellig​e frister for tilmelding af døde produktionsdyr til afhentning til bortskaffelse, som afhænger af, hvordan de opbevares indtil afhentning.​

Opbevaring af døde produktionsdyr

Indtil døde produktionsdyr afhentes for at blive bortskaffet, kan der anvendes forskellige former for opbevaringsfaciliteter. De kan opbevares på en opbevaringsplads, i et køleanlæg ell​​er fryseanlæg.

Vejledning: Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr (pdf)

I vejledningen er Biproduktforordningens og Opbevaringsbekendtgørelsens krav til de forskellige typer opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr beskrevet.

Desuden er det beskrevet, hvordan transporten af de døde dyr skal foregå, om opbevaringsfaciliteten skal oprettes i CHR, om de døde produktionsdyr skal være identificerbare, og om flytning af de døde produktionsdyr til opbevaringsfaciliteten skal indberettes til CHR.

For alle typer af opbevaringsfaciliteter gælder, at det påhviler ejeren at indhente tilladelser/godkendelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Opgørelse​ over døde produktionsdyr

Opgørelse over døde produktionsdyr, som er tilført forarbejdningsanlæg tilknyttet DAKA SecAnim, findes på ​​DAKA SecAnim's hjemmeside.

Opgørelse over døde produktionsdyr på DAKA SecAnim's hjemmeside

Heste er i denne sammenhæng et produktionsdyr, og døde heste skal opbevares, transporteres o​g bortskaffes efter reglerne for døde produktionsdyr.

Kødet fra døde heste, der er udelukket fra konsum, kan ikke bruges til produktion af petfood, fx hundefoder.​

Tilmelding til afhentning

Som udgangspunkt skal døde heste bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg. Senest 24 timer efter at hesten er aflivet eller fundet død, skal man tilmelde den til afhentning.​

Opbevaring

Indtil afhentning skal den døde hest opbevares på en måde, der sikrer den mod ådselædende dyr og på en måde, så der ikke er risiko for spredning af smitstoffer. Det gøres fx ved at dække den døde hest med en presenning, der sørger for, at store ådselædende​ dyr som fugle og ræve ikke kan få adgang til hesten. Stedet skal være i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr. Stedet skal samtidigt være til at komme til og fra med lastbil.​

Andre måder at komme af med den døde hest på​

Der findes flere forskellige måder at komme af med en død hest på.​

Som foder i zoo

Anvendelse som foder i zoologiske haver. Det er op til hver enkelt zoo, om de er interessere​​de, og de skal kontaktes inden aflivning for at aftale de nærmere betingelser. Zoo må kun modtage heste,​​​ der skal bruges til foder, når zoo har en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.​​

Nedgravning

Nedgravning af den døde hest på privat grund under visse forudsætninger:

  • at hesten ikke har været mistænkt for at lide af en anmeldepligtig husdyrsygdom
  • at hesten ikke døde af eller blev aflivet på grund af sygdomsbekæmpelse
  • at nedgravningen ikke er i strid med miljølovgivning eller anden lovgivning, som fx hensyn til drikkevandsboringer
  • at ejeren sikrer, at den nedgravede døde hest er dækket tilstrækkeligt jord, så ådselædende dyr ikke kan opgrave den.

Nedgravning af ​egne heste kan ske uden indhentelse af tilladelse hos Fødevarestyrelsen.

Kommunen kan oplyse, om nedgravningen er tilladt i forhold til miljølovgivningen, fx om det er for tæt på drikkevandsboringer.

Læs mere om registrering af gravpladser for heste på siden:

Godkendelse og registrering af biproduktvirksomhed​

Kremering

Kremering ​på et godkendt dyrekrematorium.

Asken fra kremerede heste kan nedgraves på privat grund, hvis det ikke er i strid med miljølovgivningen, eller nedgraves på en gravplads for heste.​

Hvis du finder et vildt dyr, som ligger dødt i naturen, kan du lade det ligge. Det vil enten blive ædt af andre dyr eller gradvist rådne op. Hvis dyret ser ud til at være dødt af en sygdom, kan du indsende selve dyret eller et foto af det til det såkaldte Faldvildtkonsortium, som er finansieret af Miljøstyrelsen.

Du kan finde nærmere retningslinjer for, hvordan du bærer dig ad på vildedyrssundhed.dk

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du finder en død eller syg fugl i naturen her:

Fund af døde eller syge vilde fugle

Fakta om dødfundne dyr

Enhver borger kan indsende et dødfundet vildt dyr til undersøgelse.

Husk at udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail. Find blanketten her.

Indberetningsblanketten vedlægges sammen med dyret i en pose. Dyret skal være forsvarligt indpakket. Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen.

Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet.​