Insekter til foder

Produktion af insekter til foder er opdræt af dyr. Der er krav om registrering, krav til foder til insekterne, og regler for anvendelse af insekter som foder.

Opdræt af insekter er primærproduktion

Virksomheder, der opdrætter insekter til fødevare- eller foderbrug, skal være registreret som landbrug/primærproducent. Registreringen foregår via hjemmesiden: www.landbrugsindberetning.dk under boksen "Foder og fødevarer"
Du logger på med NemID.

Krav til foderet til insekter

Foder til insekter skal opfylde bestemmelserne i foderlovgivningen.

Insekter må ligesom andre fødevareproducerende dyr fodres med traditionelt foder, fx korn, sojaskrå, ensilagerester fra frugt og grønt samt brød.

Derimod må insekter, ligesom andre opdrættede dyr, ikke fodres med eller opdrættes på animalske produkter, fx rester af kød eller fisk, køkken- og madaffald, husdyrgødning, affald fra rensningsanlæg eller lignende.

Læs mere i vejledning om ​foder og f​odervirksomheder.