Registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddet

Foderforbuddet i TSE-forordningen (999/2001), bilag IV, indeholder regler om, at visse virksomheder enten skal være registreret, godkendt eller have en tilladelse

Det drejer sig om følgende virksomheder:

  • Slagterier, opskæringsvirksomheder mv. der frembringer animalske biprodukter, der anvendes til fremstilling af foder
  • Forarbejdningsanlæg der forarbejder animalske biprodukter til fodermidler af animalsk oprindelse
  • Fodervirksomheder der fremstiller foderblandinger med fodermidler af animalsk oprindelse

Hjælp til registrering, godkendelse og tilladelse af TSE-aktiviteter efter foderforbuddet i TSE-forordningen (pdf)

Liste over virksomheder, der er godkendt til at oplagre foder herunder blandinger med forarbejdet animalsk protein (PAP) til eksport.

Gå til liste O: Oplagringsvirksomheder, der er godkendt til at oplagre foder herunder blandinger indeholdende PAP af ikke-drøvtyggere til eksport (pdf)