Registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddet

Foderforbuddet i TSE-forordningen (999/2001), bilag IV, indeholder regler om, at visse virksomheder enten skal være registreret, godkendt eller have en tilladelse

Det drejer sig om følgende virksomheder:

  • Slagterier, opskæringsvirksomheder mv. der frembringer animalske biprodukter, der anvendes til fremstilling af foder
  • Forarbejdningsanlæg der forarbejder animalske biprodukter til fodermidler af animalsk oprindelse
  • Fodervirksomheder der fremstiller foderblandinger med fodermidler af animalsk oprindelse

Hjælp til registrering, godkendelse og tilladelse af TSE-aktiviteter efter foderforbuddet i TSE-forordningen (pdf)

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede eller godkendte virksomheder, og hvad de er registreret eller godkendte til. De enkelte lister finder du herunder. 

Liste over virksomheder, der er godkendt til at oplagre foder herunder blandinger med forarbejdet animalsk protein (PAP) til eksport.

Gå til liste O: Oplagringsvirksomheder, der er godkendt til at oplagre foder herunder blandinger indeholdende PAP af ikke-drøvtyggere til eksport (pdf)