Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ) er i lovgivningen defineret som ”materialer, der sammen eller hver for sig anvendes til at opretholde eller forbedre jordbundens plantenæringsværdi, dens fysiske og kemiske egenskaber og dens biologiske aktivitet”.

OGJ er omfattet af forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen,  i hvilke der er fastsat krav til produktion og anvendelse af OGJ. Desuden er der i Danmark fastsat nogle supplerende krav i en national bekendtgørelse.

De krav, der stilles i EU og national lovgivning til fremstilling, omsætning og anvendelse af OGJ,  skal sikre, at OGJ ikke tilsigtet eller utilsigtet fodres til produktionsdyr. Da OGJ indeholder materiale af animalsk oprindelse, må der ikke være mulighed for at det kan blive fodret til produktionsdyr, da dette vil udgøre en risiko for dyre- og folkesundheden.

På denne side kan du finde mere information om reglerne for fremstilling og omsætning samt anvendelse af OGJ.