Identifikation og registrering af dyr

For flere dyrearter gælder der særlige regler for registrering i det Centrale Husdyrbrugsregister, for identifikation med godkendte identifikationsmidler og for registrering af flytninger af dyr.

Du kan læse mere om de gældende regler under hver enkelt dyreart. Desuden er reglerne samlet i en separat CHR-vejledning for hver af disse dyrearter: Kvæg, svin, får & geder, hjorte & kameler, heste, pelsdyr & humlebier.

Reglerne for zoologiske haver samt producenter af identifikationsmidler finder du på særskilte sider.