Indførsel af jagttrofæer fra fugle fra EU-lande til Danmark

Jagttrofæer fra fugle kan indføres fra EU-lande til Danmark, forudsat at visse betingelser overholdes

Jagttrofæer er animalske biprodukter, og kan som udgangspunkt indføres efter de generelle betingelser for samhandel af animalske biprodukter. Læs om de de generelle betingelser her. 

Når nedlagt vildt indføres ved samhandel fra andre EU-lande, og det er bestemt til konsum (fødevarer), skal det indføres som vildt efter fødevarelovgivningen.  Det vil sige, at for fuglevildt, der tages med hjem til Danmark, fordi kødet skal spises, er der ingen særlige regler for indførsel af f.eks. de fjer eller klør, der er en del af det nedlagte vildt.

Denne side drejer sig om hvilke krav, der er til de jagttrofæer fra fugle, som ikke er en del af nedlagt vildt til konsum.

Der skelnes mellem om jagttrofæerne er sikkert behandlede, eller er ubehandlede, og om de kommer fra områder med restriktioner mod smitsomme husdyrsygdomme, som også omfatter jagttrofæer.

Reglerne, der er beskrevet på denne side, tager ikke højde om jagttrofæerne må indføres i forhold til bestemmelser om beskyttelse af vilde dyr, som administreres af Naturstyrelsen (CITES-reglerne).

Indførsel af jagttrofæer og andre præparater af dyr er undtaget fra de generelle betingelser, når der er tale om jagttrofæer og andre præparater af dyr, der er behandlet ved anvendelse af sikker behandling: 

Jagttrofæer og andre præparater af fugle kan indføres fra andre EU lande, når de har undergået mindst en af følgende sikre behandlinger, så de ikke frembyder nogen sundhedsrisiko:

 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • er opstillede/monterede dyr eller opstillede/monterede dele af dyr,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces, såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben samt
  • er konserveret i medier såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas.

Ovenstående jagttrofæer eller andre prærater af fugle må ikke indføres fra områder, hvor jagttrofæerne er omfattet af restriktioner mod relevante smitsomme husdyrsygdomme.

Indførslerne skal ikke ledsages af et handelsdokument eller sundhedscertifikat.

Ubehandlede jagttrofæer skal sendes til en virksomhed eller konservator, der er godkendt eller registreret efter forordningen om animalske biprodukter.

Indførslen skal ledsages af et handelsdokument. 

Når et område er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme hussygdomme, kan nedlagt vildt, herunder jagttrofæer, være omfattet af specifikke betingelser for behandling med henblik på at undgå spredning af sygdommen. Dette gælder for sygdomme, som dyr af de pågældende arter er modtagelige overfor.

 
Når jagttrofæer, der er underlagt restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, indføres, er der specifikke krav til behandlingen af jagttrofæerne i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel VI, del C (se link under "Lovstof og regler" længere nede på siden). 

Jagttrofæerne, eller andre præparater fra fugle, må ikke stamme fra fugle, der er mistænkt for at være smittede med en smitsom husdyrsygdom.

Jagttrofæerne, eller andre præparater fra fugle, skal enten være behandlet som beskrevet under "Indførsel af  jagttrofæer og andre præparater af fugle, der har undergået sikker behandling " eller have undergået følgende for knogler, kløer eller skind og næb:

 

Knogler

Jagttrofæer, eller andre præparater af fugle, der udelukkende består af knogler, som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de er befriet for alt andet materiale, 
 2. er blevet desinficeret med et middel, der er god kendt af den kompetente myndighed, herunder brintoverilte, og
 3. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås,

Indførslen skal ledsages af et sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i pkt. 1, 2 og 3 er opfyldt. 

Kløer og næb

Jagttrofæer, eller andre præparater af fugle, der udelukkende består af kløer eller næb, som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at kløer er befriet for alt andet materiale, og

 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås,

Indførslen skal ledsages af et sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i pkt. 1, 2 er opfyldt. 

Fjer

Jagttrofæer, eller andre præparater af fugle, der udelukkende består af fjer, kan indføres uden restriktioner, når er tale om prydfjer eller fjer, som medbringes  af rejsende til privat brug, eller  forsendes til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

 

Skind

Jagttrofæer, eller andre præparater af fugle, der udelukkende består af skind med eller uden fjer, som

 1. er blevet: 
  • tørret
  • tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller
  • underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Indførslen skal ledsages af et handelsdokument eller sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i pkt. 1, 2 er opfyldt.