Indførsel af jagttrofæer fra rovdyr fra EU-lande til Danmark

Jagttrofæer fra rovdyr kan indføres fra EU-lande til Danmark, forudsat at visse betingelser overholdes

Jagttrofæer er animalske biprodukter, og kan som udgangspunkt indføres efter de generelle betingelser for samhandel af animalske biprodukter. Læs om de generelle betingelser her.

Der skelnes mellem indførsel af jagttrofæer, der stammer fra en sikker kilde, der er sikkert behandlede, eller er ubehandlede, og om de kommer fra områder med restriktioner mod smitsomme husdyrsygdomme, som også omfatter jagttrofæer.

Reglerne, der er beskrevet på denne side, tager ikke højde for, om jagttrofæerne må indføres i forhold til bestemmelser om beskyttelse af vilde dyr, som administreres af Naturstyrelsen (CITES-reglerne).

Indførsel af jagttrofæer og andre præparater af dyr er undtaget fra de generelle betingelser, når der er tale om jagttrofæer og andre præparater af dyr, der er behandlet ved anvendelse af sikker behandling.

Jagttrofæer og andre præparater af rovdyr kan indføres fra andre EU lande, når de har undergået mindst én af følgende sikre behandlinger, så de ikke frembyder nogen sundhedsrisiko:

 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • er opstillede/monterede dyr eller opstillede/monterede dele af dyr,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces, såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben samt
  • er konserveret i medier såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas.

Ovenstående jagttrofæer eller andre prærater af rovdyr må ikke indføres fra områder, hvor jagttrofæerne er omfattet af restriktioner mod relevante smitsomme husdyrsygdomme.

Indførslerne skal ikke ledsages af et handelsdokument eller sundhedscertifikat. 

Ubehandlede jagttrofæer skal sendes til en virksomhed eller konservator, der er godkendt eller registreret efter forordningen om animalske biprodukter.

Indførslen skal ledsages af et handelsdokument.

Når et område er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme hussygdomme, kan nedlagt vildt, herunder jagttrofæer, være omfattet af specifikke betingelser for behandling med henblik på at undgå spredning af sygdommen. Dette gælder for sygdomme, som dyr af de pågældende arter er modtagelige overfor.

Når jagttrofæer, der er underlagt restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, indføres, er der specifikke krav til behandlingen af jagttrofæerne i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel VI, del C (se link under "Lovstof og regler" længere nede på siden). 

Jagttrofæerne, eller andre præparater fra rovdyr, må ikke stamme fra dyr, der er mistænkt for at være smittede med en smitsom husdyrsygdom.

Jagttrofæerne, eller andre præparater fra rovdyr, skal enten være sikkert behandlet som beskrevet under " Indførsel af  jagttrofæer og andre præparater af rovdyr, der har undergået sikker behandling" eller have undergået følgende for knogler, kløer, tænder eller skind:

Knogler

Jagttrofæer, eller andre præparater af rovdyr, der udelukkende består af knogler, som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de er befriet for alt andet materiale, 
 2. er blevet desinficeret med et godkendt middel, herunder brintoverilte, og
 3. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Indførslen skal ledsages af et sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i pkt. 1, 2 og 3 er opfyldt. 

kløer og tænder  

Jagttrofæer, eller andre præparater af rovdyr, der udelukkende består af kløer eller tænder, som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at kløer eller tænder er befriet for alt andet materiale, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Indførslen skal ledsages af et sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i pkt. 1, 2 er opfyldt.

Skind

Jagttrofæer, eller andre præparater af rovdyr, der udelukkende består af skind, som

 1. er blevet: 
  • tørret
  • tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller
  • underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Indførslen skal ledsages af et handelsdokument eller sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i pkt. 1, 2 er opfyldt.