FAQ om særstatus i EU for salmonella i kyllingekød og konsumæg

Her kan du læse svar på en række hyppige spørgsmål om særstatus i EU for salmonella i kyllingekød og i konsumæg.

Hvilke typer kyllingekød og hvilke produktgrupper er omfattet af den danske salmonella særstatus i EU?

Særstatus i EU omfatter fersk eller frosset kyllingekød (incl. kød af poussin), herunder hakket kød. Kødprodukter, tilberedt og maskinsepareret kød er ikke omfattet af særstatus.

Hvilke krav er der til import af kyllingekød, der bruges i industrien til varmebehandlede produkter? 

Ved import af kød er kravene til kødet de samme, uanset om kødet skal sælges fersk, eller om det skal bruges til varmebehandlede produkter. Import af kødprodukter, tilberedt eller maskinsepareret kød, er ikke omfattet af særstatus.

Se også kravene her til prøvetagning af kyllingekød i: Kommissionens forordning om særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg.

Kan danske producenter sende kød til Sverige og Finland uden at tage ekstra prøver for salmonella?

Ja, der er ikke regler om, at det danske kød skal undersøges yderligere for salmonella. EU har vurderet, at det danske kontrolprogram sikrer, at der ikke er salmonella i dansk kyllingekød. Derfor er der ikke krav om ekstra undersøgelser.

Er kyllingekød og kød af poussiner, der bliver importeret fra tredjelande, også omfattet af reglerne?

Ja, særstatus for salmonella gælder alt fersk eller frosset kyllingekød og kød af poussiner, der bliver importeret til Danmark.

Må danske kyllingeflokke slagtes i udlandet, hvis de er salmonella positive?

Danske producenter, der har en kontrakt med et udenlandsk slagteri om fast at levere slagtekyllinger, kan levere positive flokke til slagtning, hvis slagteriet i udlandet vil modtage dem.

Er det tilladt at anprise dansk kyllingekød som "salmonellafrit", når Danmark har særstatus i EU?

Med særstatus for salmonella skal alt kyllingekød og kød af poussiner på det danske marked være fri for salmonella. Derfor er det ikke længere lovligt at mærke med "salmonellafri".

Gælder kravet om salmonellafrihed for indført kyllingekød eller kød af poussiner fra både andre EU-lande og fra tredjelande?

Kravet gælder for kyllingekød og kød af poussiner, der bliver indført fra:

  • Andre EU-lande samt Schweiz og Liechtenstein. Se dog nedenfor. 
  • Alle tredjelande.

Sverige, Finland, Norge og Island har selv salmonellagaranti for kyllingekød. Derfor skal der ikke stilles garanti for produkter fra disse lande.

Skal kyllingekød og kød af poussiner altid ledsages af et handelsdokument om salmonella?

Kyllingekød og kød af poussiner, der bliver indført til Danmark fra alle lande, bortset fra Sverige, Finland, Norge og Island, skal ledsages af et handelsdokument.

Hvor finder jeg handelsdokumentet om salmonella?

Du finder en model af det handelsdokument, der skal ledsage kyllingekød og kød af poussiner til Danmark, i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Her finder du også en beskrivelse af, hvordan du skal udfærdige handelsdokumentet.
Kommissionens forordning om særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg.

Skal kyllingekød og kød af poussiner fra Sverige, Finland, Norge og Island ledsages af handelsdokument om salmonella?

Kyllingekød og kød af poussiner fra Sverige, Finland, Norge og Island kan indføres uden handelsdokument, da disse lande har salmonellagaranti for kyllingekød.

Må kyllingekød og kød af poussiner sendes til Danmark, inden handelsdokumentet er udarbejdet?

Kyllingekød og kød af poussiner må først sendes til Danmark, når handelsdokumentet er udarbejdet som dokumentation for, at salmonellagarantien er opfyldt.

Skal originaleksemplaret af handelsdokumentet ledsage kyllingekødet eller kød af poussiner til modtagevirksomheden?

Det originale handelsdokument må gerne sendes elektronisk eller med kurer til bestemmelsesvirksomheden. Ved elektronisk fremsendelse skal bestemmelsesvirksomheden kunne fremlægge dokumentation for handelsdokumentets ægthed.

Hvor skal handelsdokumentet præsenteres / sendes til?

Handelsdokumentet skal præsenteres/sendes til bestemmelsesvirksomheden. Hvis kyllinge- eller poussinkødet bliver omlæsset eller opsplittet på danske lagre, inden kødet bliver transporteret til bestemmelsesvirksomheden, skal handelsdokumentet sendes til bestemmelsesvirksomheden – og ikke til lagrene for omlæsning.

Hvor længe skal handelsdokumentet opbevares?

Handelsdokumentet bør opbevares på bestemmelsesvirksomheden så længe kyllinge- eller poussinkødet, som handelsdokumentet vedrører, bliver opbevaret på virksomheden. Dog mindst et år.

Må producenten skrive flere udskæringer af samme batch på handelsdokumentet?

Ja.​

Hvilke krav er der til importører af konsumæg?

Det er importørens ansvar at sikre, at æggene er fulgt af de rigtige certifikater, der dokumenterer, at æggene stammer fra høns, der er undersøgt efter prøveprogrammet. 

Se kravene her i: Kommissionens forordning om særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg.

Hvor kan jeg finde certifikatet?

Du finder en model af det certifikat, der skal ledsage konsumæg til Danmark, i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Her finder du også en beskrivelse af, hvordan du skal udfærdige certifikatet.

Hvad er kravene, hvis jeg vil sende æg fra Danmark til Sverige, Finland, Norge eller Island?

Der er ikke krav om et certifikat, da Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island har samme salmonellagaranti for konsumæg.​