Guides til DIX

Her på siden finder du guides til forskellige dele af DIX.

Her kan du finde den generelle guide til anmodermodulet

Mini-guide til forsegling

 

Da systemet fortsat er under optimering, har vi lavet en liste over kendte fejl, I kan støde på. Hvis I støder på fejl eller mangler, der ikke fremgår af denne liste, kan I kontakte dix@fvst.dk

Liste over kendte fejl i DIX anmodermodul (pdf)

Herunder findes vejledning til upload af XML filer til anmodninger gennem hjemmesiden. 

Den generelle vejledning til upload af XML til DIX

Du kan se to eksempler på opsætningen af XML-filerne her

Første eksempel på XML fil til upload

Andet eksempel på XML fil til upload

For at forstå sammenhængen mellem felterne på hjemmesiden og XML filen, kan du se mere i mapningsarket her

Mapningsark til beskrivelse af feltopsætning i XML filer

Her kan du finde guiden til masseindlæsning/API-løsningen

Guide til DIX API indsend med fuldmagt

DIX1.2 API - Swagger fil

 

Da systemet fortsat er under optimeringer, har vi lavet en liste over kendte fejl i API'et. Hvis I støder på nogle fejl eller mangler, der ikke fremgår af denne liste, kan I kontakte Dix@fvst.dk

Listen over kendte fejl i API til DIX per 30. november 2023

Herunder findes videoer af præsentationen af DIX fra december 2023.

Præsentation af DIX

Gennemgang af anvendelsen af DIX

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål til DIX. Øvrige spørgsmål kan rettes til dix@fvst.dk. 

Se ofte stillede spørgsmål og svar fra maj 2023

Se ofte stillede spørgsmål og svar fra december 2023