Udrulningsplan for DIX

DIX tages i brug ved en gradvis indfasning af den digitale anmodningsproces for certifikater for eksport af fødevarer, foder og animalske biprodukter.

Der er udarbejdet en udrulningsplan for de første 25 % af certifikatmodellerne med udrulning i ni bølger, hvor den første bølge af certifikater blev udrullet 28. februar 2024.

Du kan her se, hvilke certifikater der overgår til DIX i første halvår 2024. Efter at de første 25 % af certifikatmodellerne er overflyttet til systemet, vil der ske en gradvis overflytning af de resterende certifikater i DIX. ​

Der arbejdes på en udrulningsplan for andet halvår 2024, hvor yderligere ca. 22 % af af certifikatmodellerne overgår til DIX. 

Læs mere om udrulningsplanen for andet halvår 2024

De generelle certifikater, herunder OEC- og FS-certifikater, overgår til DIX i løbet af 2025. 

Information om udrulningsproces

Ved valg af certifikater til den første udrulning har Fødevarestyrelsen haft fokus på lande, med hvem Fødevarestyrelsen har en god kommunikation og som forventes at være positive overfor digitaliseringen. Idet overgangen til DIX medfører layoutmæssige ændringer kontaktes alle myndigheder i tredjelande på forhånd. Da der udelukkende er tale om layout-ændringer og ikke ændringer i certifikaternes indhold, forventes det, at der ikke vil ske ændringer i størstedelen af certifikaterne.

Der tages forbehold for den fulde udrulning af alle certifikater til DIX, da dette kan blive forsinket, hvis der er lande, som ønsker en genforhandling, f.eks. på grund af modstand mod overgangen til et digitalt system og certifikatets udseende. ​Du skal derfor huske at holde dig orienteret via vores hjemmeside, nyhedsbrevet for DIX eller via certifikatdatabasen.

Udrulningsplanen for certifikater der overgår til DIX

Udrulningen af certifikater i DIX sker i 2024 fra februar til og med juni. Hver måned udrulles certifikater for forskellige lande. I juli er udrulningen på sommerpause.

Der tages forbehold for ændringer i de præcise datoer, hvis der skulle forekomme uforudsete udfordringer.

Her kan du søge på modelnavn eller La-nummer.

28. februar

Australien

La-nummer Produkt
La 23,0-5058 Fiskeolie til petfood
La 23,0-5744 Chondroitin sulfat til Australien - biprodukt
La 23,0-7334 Fiskemel bestemt til foder bestemt til foder til akvakulturdyr til Australien
La 23,0-5059 Fiskemel til petfood
La 23,0-6673 Peptone (teknisk produkt) til Australien 
La 23,0-6444 Varmebehandlet lakserogn og kaviar (ikke konserves) til Australien
La 23,0-5244 Fisk og fiskevarer excl. Laksefisk til Australien 
La 23,0-6041 Eksport af Fødevarer indeholdende varmebehandlede mejeriprodukter og mindre end 10 procent æg til Australien 
La 23,0-6080 Eksport af varmebehandlede mælkeprodukter på dåse til Australien 
La 23,0-6037 Bovin kolostrum til Australien
La 23,0-6262 Ægprodukter til Australien 
La 23,0-6009 Langæg til Australien 
La 23,0-5057 Fiskeolie bestemt til fiskefoder 
La 23,0-6914 Fiskefoder til Australien
La 23,0-6956 Trypsin til Australien
La 23,0-5743 Chondroitin sulfat til human indtagelse til Australien
La 23,0-6427 Laksefisk og produkter heraf på basis af danske råvarer til Australien
La 23,0-7343 Rejer og rejeprodukter til Australien 
La 23,0-6428 Laksefisk og produkter heraf på basis af ikke-danske råvarer til Australien
La 23,0-6429 Varmebehandlede laksefisk og produkter heraf til Australien 
La 23,0-6057 Mælk og mælkeprodukter bortset fra smør og ost til Australien
La 23,0-6792 Tilsætningsstoffer indeholdende mælkebestanddele til Australien (til human konsum)
La 23,0-7088 Ost og smør til Australien
La DK/AU-enzym_svin.0606 Enzymer af svineopr. (teknisk produkt) til Australien
La 23,0-7162 Eksport af væske eller væv af porcin oprindelse fra Danmark til Australien
La 23,0-6845 Skjoldbruskkirtler (Teknisk produkt) til Australien 
La 23,0-7366 Eksport af animalsk baserede smagsstoffer til Australien

13. marts

New Zealand

La-nummer Produkt
La 23,0-7345 Fiskeolie til dyrefoder til New Zealand
La 23,0-6404 Fisk og fiskeprodukter ekskl. Laksefisk til New Zealand
La 23,0-6636 Eksport af forarbejdet petfood til New Zealand
La 23,0-2649 Mælk og mælkeprodukter til New Zealand
La 23,0-2649 + La 23,0-6638 Mælk og mælkeprodukter til New Zealand + tillægscertifikat

 

USA

La-nummer Produkt
La 23,0-2556 Frosne uforarbejdede svineører til USA
La 23,0-7344 Kollagen til foderbrug til USA
La 23,0-2980 Eksport til USA af tilskudsfoder med mælk
La DK/US-enzym_svin.0606 Enzymer til USA
La 23,0-2542 Godbidder til selskabsdyr
La 23,0-2543 Tyggeben/godbidder - pemmikan
La 23,0-6022 Bovin chondroitinsulfat til tekniske brug fra Danmark til USA
La 23,0-1835 Bovin serum produkter til USA
La 23,0-1943 Peptic digest til USA
La 23,0-4087 Medicinsk udstyr
La 23,0-1585 Mælk og mælkeprodukter til USA
La 23,0-1585 + La 23,0-5242 Mælk og mælkeprodukter til USA + Tillægsattestation ved reeksport
La 23,0-1585 + La 23,0-1703 Mælk og mælkeprodukter til USA + Tillægsattestation med henblik på reeksport til Rusland 
La 23,0-5483 Frysetørret æggeprotein udvundet af fjerkræ til USA
La 23,0-6008 Eksport af svinehjertesække til teknisk brug fra Danmark til USA
La 23,0-6008 + La 23,0-6010 Eksport af svinehjertesække til teknisk brug fra Danmark til USA + Tillægsattestation ved eksport til Mexico via USA
La 23,0-5332 Omega-3-syre ethylestere til USA (lægemiddel)
La wDK/US-pf.0105 Foder til selskabsdyr til USA
La wDK/UK-sm.1003 Tørrede svineører petchews til USA
La 23,0-5585 Tilskudsfoder med æg og mælk til USA
La 23,0-5605 Tørrede svineproteiner som råvare til fremstilling af petfood
La 23,0-5217 Hjerteklapper til farmaceutisk formål til USA
La 23,0-5406 Svinevæv af forskellige typer svinevæv til teknisk brug i USA
La 23,0-5406 + La 23,0-5649 Svinevæv af forskellige typer svinevæv til teknisk brug i USA + Tillægsattestation ved  eksport til Mexico via USA
La 23,0-5627 Chondroitin sulfat fra bovin oprindelse til USA
La 23,0-5926 Produkter der indeholder svinegelatine
La 23,0-5925 Kosttilskud
La 23,0-5902 Produkter med indhold af æg og mælk (varmebehandlet)
La 23,0-5759 Tekniske produkter til USA
La 23,0-5823 Tekniske produkter  
La 23,0-5991 Kylling kollagen til USA

3. april

USA

La-nummer Produkt
La 23,0-wDK/US-al.0401 Allergener til USA
La 23,0-5287 Analyseprøver fra svin til USA
La 23,0-5849 Fiskeolie og fiskeolie pulvere
La 23,0-5733 Trypsinprodukter til USA
La 23,0-5984 Gelatinekapsler af bovin oprindelse med farvestof fra insekter 
La 23,0-5841 Peptone (teknisk produkt) til USA
La 23,0-6424 Fiskemel til USA
La 23,0-6424 + La 23,0-6583 Fiskemel til USA + Tillægsattestation ved reeksport
La 23,0-7129 Pet food med ovin oprindelse af får til USA
La 23,0-7129 + La 23,0-6496 Pet food med ovin oprindelse af får til USA + tillægscertifikat
La 23,0-6837 Eksport af foderblandinger til kvæg indeholdende D-vitamin af animalsk oprindelse til USA
La 23,0-6021 Eksport af råvarer fra hjortedyr til petfood produktion fra Danmark til USA
La 23,0-6021 + La 23,0-6494 Eksport af råvarer fra hjortedyr til petfood produktion fra Danmark til USA + Tillægsattestation ved reeksport
La 23,0-7437 Eksport af råvarer fra svin og/eller fjerkræ til petfoodproduktion
La 23,0-7437 + La 23,0-6495 Eksport af råvarer fra svin og/eller fjerkræ til petfoodproduktion + tillægsattestation ved reeksport
La 23,0-6607 Råvarer fra kvæg til petfood produktion til USA
La 23,0-6607 + La 23,0-6613 Råvarer fra kvæg til petfood produktion til USA + Tillægsattestation ved reeksport
La 23,0-6075 Gelatine og kollagen til USA, bestemt til foder eller formål udenfor foderkæden
La 23,0-6067 Tekniske produkter afledt af animalske biprodukter (kategori 3 materiale) af bovin oprindelse fra Danmark til USA
La 23,0-6245 Hjertesække, hjerter, hjerteklapper og/eller aortarodsvæv af porcin oprindelse til teknisk brug fra Danmark til USA
La 23,0-6245 + La 23,0-6246 Hjertesække, hjerter, hjerteklapper og/eller aortarodsvæv af porcin oprindelse til teknisk brug fra Danmark til USA + tillægsattestation
La 23,0-6271 Tekniske produkter afledt af animalske biprodukter (kategori 3 materiale) af porcin oprindelse fra Danmark til USA
La 23,0-7015 Materiale fremstillet ud fra animalske biprodukter (kategori 3 materiale) til USA
La 23,0-6699 Tekniske produkter afledt af animalske biprodukter (kategori 3 materiale) af porcin oprindelse fra Danmark til USA
La 23,0-7090 Materiale fremstillet ud fra animalske biprodukter (kategori 3 materiale) til USA
La 23,0-7016 Materiale fremstillet ud fra animalske biprodukter (kategori 3 materiale) til USA
La 23,0-6296 Gelatinekapsler af bovin oprindelse til USA
La 23,0-6893 Gelatinekapsler af bovin oprindelse indeholdende Vitamin D3 eller Coenzyme Q10 til USA
La 23,0-6331 Smagsforstærkere til petfood til USA
La 23,0-6557 Eksport af hestefoder indeholdende A- og D-vitamin af animalsk oprindelse til USA
La 23,0-6360 Produkter med æg og mælk som ingredienser til USA
La 23,0-6661 Eksport af vaccineingredienser af aviær oprindelse 
La 23,0-7169 Gennemkogte ægprodukter fra Danmark til USA

 

17. april 

Sydkorea

La-nummer Produkt
La 23,0-6105 Forarbejdet foder til selskabsdyr (undtagen dåsefoder) fra Danmark til Sydkorea
La 23,0-6104 Pet food på dåse fra Danmark til Sydkorea
La 23,0-6580 * Eksport af foderblandinger med fiskemel til akvakultur fra Danmark til Korea
La 23,0-6014 * Vegetabilsk foder fra Danmark til Sydkorea 
La 23,0-6093 Eksport af mælkeprodukter og mælkebaseret produkter til Sydkorea 
La 23,0-7077 Skalæg til Sydkorea 
La 23,0-7118 Ægprodukter til Sydkorea 
La 23,0-6987 Eksport af gelatine og kollagen til Sydkorea
La 23,0-5877 * Eksport af levende akvatiske dyr, samt produkter heraf fra Danmark til Sydkorea

 * = For disse modeller udskydes overgangen til DIX, da Fødevarestyrelsen afventer endelig godkendelse fra de koreanske myndigheder.

Singapore

La-nummer Produkt
La 23,0-6681 Mælk og mælkeprodukter til Singapore (baseret på EC02)
La 23,0-6681 + La 23,0-7002 Mælk og mælkeprodukter til Singapore (baseret på EC02) + Tillægsattestation ved reeksport til Mexico
La 23,0-6681 + La 23,0-6682 Mælk og mælkeprodukter til Singapore (baseret på EC02) + Tillægsattestation ved reeksport til Australien
La 23,0-6680 Mælk of mælkeprodukter til Singapore 
La 23,0-6680 + La 23,0-7002 Mælk of mælkeprodukter til Singapore  (baseret på OEC01) + Tillægsattestation ved reeksport til Mexico
La 23,0-6680 + La 23,0-6682 Mælk of mælkeprodukter til Singapore  (baseret på OEC01) + Tillægsattestation ved reeksport til Australien
La 23,0-6935 Eksport af hønseæg til human konsum til Singapore 
La 23,0-6936 Ægprodukter til Singapore

2. maj

Argentina

La-nummer Produkt
La 23,0-6581 Friske bugspytkirtler af porcin oprindelse (tekniske produkt) til Argentina
La 23,0-1555 Fisk og fiskevarer til Argentina 
La 23,0-7257 Eksport af vitamintilskud til dyrefoder indeholdende svinegelatine fra DK til Argentina
La 23,0-5060 Mælk og mælkeprodukter til Argentina
La 23,0-7023 Fiskefoder til Argentina

 

Japan

La-nummer Produkt
La 23,0-6571 Eksport af fiskemel med ethoxyquin fra Danmark til Japan
La 23,0-2617 Petfood til Japan
La 23,0-6254 Forskningsmateriale til Japan
La 23,0-5225 Tekniske produkter til Japan
La 23,0-5225 + La 23,0-7249 Tekniske produkter til Japan + Tillægsattestation ved udbrud af HPAI
La 23,0-5331 Blodmel til Japan
La 23,0-5986 Mælk og mælkeprodukter egnet til fodring af dyr til Japan
La 23,0-6508 Mælk og mælkeprodukter egnet til human konsum til Japan
La 23,0-6508 + La 23,0-7160 Mælk og mælkeprodukter egnet til human konsum til Japan + Tillægsattestation ved præeksport
La 23,0-4058 Skalæg, pasteuriserede og frosne ægprodukter 

 

Algeriet

La-nummer Produkt
La 23,0-6791 Formulerede mælkeprodukter til Algeriet
La 23,0-1846 Mælk og mælkeprodukter til Algeriet 

 

15. maj

Thailand

La-nummer Produkt
La 23,0-2765 Animalske smagsforstærkere til petfood 
La 23,0-7101 Fisk og fiskevarer herunder akvakulturprodukter til human konsum til Thailand
La 23,0-6723 Fiskemel med ethoxyquin fra Danmark til Thailand
La 23,0-6597 Veterinært certifikat for eksport af foder indeholdende mælk eller produkter heraf fra Danmark til Thailand
La 23,0-6106 PAP af porcin oprindelse til Thailand 

 

Serbien

La-nummer Produkt
La 23,0-6448 Eksport af blodprodukter til foder fra Danmark til Serbien 
La 23,0-5836 Fiskeolie til Serbien
La 23,0-6449 Afsmeltet fedt til foder fra Danmark til Serbien
La 23,0-5845 Ægprodukter til foder fra Danmark til Serbien
La 23,0-5880 Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr fra Danmark til Serbien 
La 23,0-6450 Mælk og mælkeprodukter til foder fra Danmark til Serbien
La 23,0-5844 Tyggeben og tyggepinde fra Danmark til Serbien
La 23,0-6258 Animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr fra Danmark til Serbien
La 23,0-2048 Tekniske produkter til Serbien
La 23,0-7122 Fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter til Serbien 
La 23,0-6445 Forarbejdet animalsk protein til Serbien
La 23,0-6447 Dåsefoder til selskabsdyr til Serbien
La 23,0-6446 Forarbejdet foder til selskabsdyr til Serbien
La 23,0-5335 Vegetabilsk foder til Serbien
La 23,0-5336 Foderstoffer indeholdende animalske produkter til Serbien
La 23,0-5210 Gelatine til humant konsum til Serbien
La 23,0-6516 Kollagen til human konsum til Serbien
La 23,0-6877 Mælkeprodukter til Serbien 
La 23,0-5669 Behandlede huder og skind af hovdyr og klovdyr 
La 23,0-4061 Ægprodukter til Serbien

4. juni

Nordmakedonien

La-nummer Produkt
La 23,0-2935 Foder med animalske proteiner 
La 23,0-6392 Fisk og fiskevarer til Nordmakedonien 
La 23,0-6672 Fiskefoder til Republikken Nordmakedonien 
La 23,0-6403 Ægprodukter til Nordmakedonien

 

Israel

La-nummer Produkt
La 23,0-2902 + La 23,0-2903 Petfood til Israel + Tillægsattestation
La 23,0-2903 Petfood officiel virksomhedserklæring
La 23,0-5023 Smagsforstærkere til fremstilling af petfood til Israel
La 23,0-6069 Vævsprøver fra laboratoriedyr til forskningsformål til Israel
La 23,0-7053 Fisk og fiskeprodukter til Israel
La 23,0-5682 + La 23,0-5683 Fiskemel og krillmel til Israel + Tillægsattestation
La 23,0-5683 Fiskemel og krillmel officiel virksomhedserklæring
La 23,0-5791 + La 23,0-5839 Produkter af animalsk oprindelse til dyrefoder + Tillægsattestation
La 23,0-5839 Produkter af animalsk oprindelse til dyrefoder officiel virksomhedserklæring
La 23,0-5691 + La 23,0-5692 Fjerkræmel og fjermel til Israel + Tillægsattestation
La 23,0-5692 Fjerkræmel og fjermel til Israel officiel virksomhedserklæring
La wDK/IL-bisc-0703 Hundekiks til Israel + Tillægsattestation
La wDK/IL-bisc-0703 Hundekiks til Israel officiel virksomhedserklæring
La 23,0-6888 Ægprodukter til Israel
La wDK/IL-fo.0305 Fiskeolie til Israel

 

18. juni

Taiwan

La-nummer Produkt
La 23,0-6323 Gelatine og gelatinederivater til Taiwan
La 23,0-7112 Eksport af mælk og mælkeprodukter til Taiwan
La 23 0-7202 Eksport af fiskeprodukter til humant konsum ekskl. toskallede bløddyr fra Danmark til Taiwan
La 23 0-7203 Eksport af toskallede bløddyr til humant konsum fra Danmark til Taiwan

 

Canada

La-nummer Produkt
La 23,0-4055 Pankreas 
La 23,0-5077 Fiskemel til Canada
La 23,0-5775 Eksport af fiskeafskær, til foder, fra Danmark til Canada
La wDK/CA-sm.0804 Pet chews -tørrede svineører til Canada
La 23,0-2566 Drøvtyggerserum
La 23,0-2389 Kaninserum til Canada 
La 23,0-2647 Svineserum 
La 23,0-5665 Forskningsmateriale til Canada