Indførsel af økologisk foder

Landbrugsstyrelsen er kontrollerende myndighed ved indførsel af økologisk foder

Regler vedrørende ikke-animalske risikoprodukter gælder både økologiske og ikke-økologiske produkter. Økologiske ikke-animalske risikoprodukter skal forhåndsanmeldes ved CHED-D på samme måde som ikke-økologiske produkter.

Derudover er der særlige importprocedurer for økologiske produkter importeret fra tredjelande.

Læs mere på styrelsens side om import af økologiske fødevarer

Læs mere om Landbrugsstyrelsens import af økologisk foder