Grænsekontrol ved indførsel af foder

Når du indfører foder fra tredjelande, skal du være opmærksom på, om der er krav om grænsekontrol inden indførslen.

Der er krav om grænsekontrol, hvis foderet indeholder animalske bestanddele, hø og halm og/eller ikke-animalske bestanddele underlagt importrestriktion.. Vær opmærksom på, at toldkoden er afgørende for krav om grænsekontrol.

Læs mere om indførsel og krav på siden:

Indførsel af foder samt hø og halm fra tredjelande

Sendinger, der skal til kontrol, skal forhåndsanmeldes via TRACES og grænsekontrolleres på et godkendt grænsekontrolsted.

Læs mere om forhåndsanmeldelse og grænsekontrol

Læs mere om godkendte grænsekontrolsteder 

Du er som importør ansvarlig for, at sendingen lever op til gældende regler, og at sendingen anmeldes til kontrol på et grænsekontrolsted.