Fodervareprøver og prøver til forskning og diagnostik med flere

Kravene ved indførsel af foder til vareprøver, forskning, diagnostik, udstillinger og undervisning varierer alt afhængig af typen af foder samt formålet med indførslen. Du læse mere om kravene til indførsel af foderprøver på denne side.

Indførsel af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) som vareprøver og til forsøgsbrug

Foder af ikke-animalsk oprindelse betragtes som foder til vareprøver eller forsøgsbrug, hvis det indføres med henblik på særlige undersøgelser eller analyse, diagnosticering, forskning, undervisning, brug til fremvisning på udstillinger eller som vareprøver.

Ved indførsel af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) til disse formål skal importøren ikke registreres hos Fødevarestyrelsen, og Fødevarestyrelsen skal ikke informeres om indførslen, hvis:

  • foderet ikke indføres med henblik på at blive fodret til dyr

og et af de følgende to punkter gør sig gældende:

  1. foderet ikke er omfattet af importrestriktioner/importforbud (og dermed ikke er omfattet af lovgivningen)
    eller
  2. foderet er under importrestriktion, men mængden overstiger ikke den tilladte mængde for vareprøver osv. angivet i den tilhørende forordning jf. Restriktionsbekendtgørelsen.  

Læs mere om indførsel af ikke-animalske vareprøver

Hø og halm må kun indføres kommercielt

Hø og halm må kun indføres kommercielt - både fra tredjelande og fra samhandelslande. Dvs. hvis du ønsker at indføre hø og halm som privatperson (dvs. privat indførsel) eller som vareprøve, så skal det stadig foregå som en kommerciel indførsel. Dvs. du skal opfylde de samme krav som en virksomhed, der indfører hø og halm.

Indførsel af foder af animalsk oprindelse som vareprøver og til forsøgsbrug

Foder af animalsk oprindelse kategoriseres jævnfør EU's lovgivning som animalske biprodukter (ABP). Hvis en virksomhed vil indføre foder af animalsk oprindelse som vareprøve, til forsøgsbrug eller til udstillinger fra samhandelslande eller tredjelande, skal virksomheden opfylde de gældende krav omkring indførsel af ABP til disse formål. 

Læs mere om indførsel af ABP som vareprøver

Læs mere om indførsel af ABP til forskning og diagnostik

Læs mere om indførsel af ABP som udstillingsgenstande

Foder til forsøgsdyr

Hvis du ønsker at fodre forsøgsdyr, skal du bl.a. være opmærksom på, om foderet indeholder tilsætningsstoffer, som ikke er tilladt i EU, eller om foderet på andre områder ikke lever op til EU's lovkrav. Hvis dette er tilfældet, skal der foreligge en forsøgstilladelse.

Læs mere om tilladelse til at udføre forsøg med foder indeholdende ikke-godkendte fodertilsætningsstoffer

Markedsføring af nyt foder

Hvis en virksomhed ønsker at markedsføre et foder, der tidligere har været indført som vareprøve eller til forsøgsbrug, skal virksomheden være opmærksom på, at foderet ikke indeholder ulovlige tilsætningsstoffer eller ikke lever op til EU's kvalitetskrav på andre områder.

Andre myndigheder kan stille krav til indførslen

Andre myndigheder som bl.a. Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen eller Toldstyrelsen kan stille krav ved indførsel af foderprodukter til EU og Danmark.

Vi anbefaler derfor, at man som importør forholder sig til disse myndigheders krav og lovgivning på området, også selv om der er tale om indførsel af produkter, hvor Fødevarestyrelsen ikke stiller krav.