Indførsel fra tredjelande af hampefrø til foder

Indførsel af hampefrø til foder skal opfylde de generelle krav for indførsel af ikke-animalsk foder. Der er også fire særlige krav, som skal opfyldes.
Læs mere nedenfor.

Fire særlige krav ved indførsel fra tredjelande af hampefrø til foder

1. Særlig godkendelse hos Fødevarestyrelsen

Udover det generelle krav om registrering/godkendelse af fodervirksomheder efter Foderhygiejneforordningen, er der specifikt krav om godkendelse af virksomheder, der indfører hampefrø fra tredjelande jævnfør Bekendtgørelsen om import af hampefrø og rå hamp.

Det vil sige, at fodervirksomheden skal

  1. registreres/godkendes som fodervirksomhed med aktiviteten ”import” efter Foderhygiejneforordningen og
  2. godkendes specifikt til indførsel fra tredjelande af hamp til andre formål end udsæd (herunder foderbrug).

Ansøgning om registrering/godkendelse efter Foderhygiejneforordningen og godkendelse efter Bekendtgørelsen om import af hampefrø og rå hamp foregår via den samme blanket, som findes på siden Registrering og godkendelse af fodervirksomhed.

2. Licens fra Landbrugsstyrelsen

Fodervirksomheder skal ansøge om licens hos Landbrugsstyrelsen til indførsel fra tredjelande af hampefrø til andre formål end udsæd.

Dokumentation for godkendelse hos Fødevarestyrelsen til indførsel af hampefrø til andre formål end udsæd skal vedlægges licensansøgningen.

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at de først må begynde at indføre hampefrø fra tredjelande, når de både er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen og har fået udstedt licens af Landbrugsstyrelsen.

Læs mere om licens til indførsel af hampefrø til andre formål end udsæd fra tredjelande på Landbrugsstyrelsens hjemmeside og i Bekendtgørelse om import af hampefrø og rå hamp.

3. Hampefrø til foder må ikke anvendes til udsæd

Hampefrø til foderbrug indføres til EU under KN-koden 1207 99 91 som ”hampefrø til andre formål end udsæd”.

4. Dokumentation for at hampefrøene ikke kan anvendes til udsæd

Landbrugsstyrelsen kræver dokumentation for, at hampefrøene ikke kan anvendes til udsæd i EU. Hampefrøene skal dermed have undergået en af de tre følgende behandlinger:

  1. være bragt i en tilstand, der udelukker anvendelse til udsæd
  2. med henblik på foderbrug være blandet med andre frø end hampefrø, dog højst 15 % hampefrø i forhold til den samlede mængde frø og undtagelsesvis i visse tilfælde højst 25 % hampefrø efter den godkendte importørs anmodning og begrundelse
  3. være eksporteret

Landbrugsstyrelsen skal have modtaget dokumentationen for, at hampefrøene har undergået en af ovenstående behandlinger indenfor 12 måneder efter udstedelse af licensen.

Dispensation

Ansøgning om dispensation fra kravene til behandling af hampefrøene sendes til Fødevarestyrelsen. Dette skyldes, at Fødevarestyrelsen er den myndighed, der udfører den fysiske kontrol af indførte hampefrø til foder.

Læs mere om dispensationsansøgning i Bekendtgørelse om import af hampefrø og rå hamp.

Andre myndigheder kan have flere krav

Landbrugsstyrelsen kan have flere krav end de, der er nævnt her på siden.

Andre myndigheder som f.eks. Toldstyrelsen kan også have regler på området.

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor virksomheder, der skal indføre hamp, at sætte sig ind i de forskellige myndigheders regler, inden indførslen påbegyndes.

Lovstof og vejledninger