Registrering og godkendelse efter foderhygiejneforordningen

Virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, er fodervirksomheder. Det samme er landbrug, der har dyr til fødevareproduktion eller dyrker afgrøder til foder.

Fødevarevirksomheder, der vil markedsføre rester fra egen fødevareproduktion eller fra egne fødevarer til foderbrug, er også en fodervirksomhed.

Fodervirksomheder ​​​​​skal være registreret efter foderhygiejneforordningen. Det skal være med til at sikre, at alt foder er produceret og håndteret af landbrug og virksomheder, som følger reglerne om foderhygiejne og relevante regler i den øvrige foderlovgivning.

Fodervirksomheder og landbrug kun må forsyne sig med foder fra andre virksomheder og landbrug, der også er registreret eller godkendt. 

Fodervirksomheder - registrering og godkendelse

Hvorvidt virksomheden skal registreres eller godkendes afhænger af virksomhedens aktiviteter. Blanket til registrering og godkendelse af fodervirksomheder findes på virk.dk. 

Gå til blanketten Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør

Læs mere i Fodervejledningen, særligt kapitel 79, 81 og 83, som du finder her: 

Fødevarevirksomheder - registrering til foder

Fødevarevirksomheder, som vil levere restprodukter til foder, skal have denne aktivitet registreret efter foderlovgivningen. I visse tilfælde skal du bruge en anden blanket. Det gælder, hvis virksomheden vil markedsføre følgende fodermidler, der er rester fra egen fødevareproduktion eller fra egne fødevarer:

  • produkter af ikke-animalsk oprindelse (vegetabilsk og/eller mineralsk oprindelse),
  • mælkeprodukter, herunder valle, leveret direkte fra mejeri til husdyrbrug/besætning i Danmark,
  • tidligere forarbejdede fødevarer, som består af flere ingredienser, og som kan indeholde animalske fødevarer i form af: mælk, æg, honning, fedt, gelatine og kollagen.​

For at får din virksomhed registeret som fodervirksomhed skal du bruge blanketten til fødevarevirksomheder, som findes på virk.dk. Du skal anmelde foderaktivitet under 'Væsentlige ændringer' i blanketten. 

Gå til blanketten Ændringer i fødevarevirksomhedens fødevareaktiviteter

Fodervirksomheder med primærproduktion

Fodervirksomheder med primærproduktion (landbrug), som dyrker foder eller fodrer dyr til fødevareproduktion, skal som udgangspunkt registrere sig hos Fødevarestyrelsen.

Registrer via Landbrugsindberetning.dk (se under tema "Foder og fødevarer")

Læs mere om registrering i Fodervejledningen

80. Registrering af landbrug (primærproducenter)

Undtagelser fra krav om registrering

Der er enkelte virksomheder, som ikke skal registerets efter foderhygiejneforordningen. Det drejer sig om blandt andet om virksomheder, der udelukkende har detailhandel af foder til selskabsdyr (kæledyr), f.eks. hunde og stuefugle. Vær opmærksom på, at handel med foder til heste og hobbyhøns ikke er omfattet af undtagelsen. Foderaktiviteter af begrænset karakter hos primærproducenter skal heller ikke registreres, det er f.eks. salg af mindre mængder af afgrøder på lokalt niveau.

Læs mere i Fodervejledningen om undtagelser fra registrering her:

82. Foderaktiviteter, som du ikke skal registrere

Ændringer og ophør

Når du har væsentlige ændringer i din virksomheds aktiviteter, skal du anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Du skal også anmelde ejerskifte, nyt navn, ny adresse eller ophør af virksomheden. Læs om begreberne i fodervejledningens kapitler 87, 88, 89 og 90:

87. Væsentlige ændringer hos primærproducenter (landbrug) 

88. Væsentlige ændringer i fodervirksomheder efter primærproduktion

89. Ophør af fodervirksomhed m.m. 

90. Ejerskifte

Afhængig af din virksomhedstype skal du bruge den relevante blanket:

Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør

Fødevarevirksomhed - Link til oversigt over blanketter 

Landbrug/primærproducent - Landbrugsindberetning.dk

Om betaling mv.

Fødevarestyrelsen registrerer fodervirksomheder for at kunne udføre foderkontrol og sikre, at fodervirksomheder håndterer foder hensigtsmæssigt. Registrering, kontrol, administration mv. er brugerbetalt.

Se mere i bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. (Betalingsbekendtgørelsen), kapitel 9 Kontrol af foder og foderstofvirksomheder.

Læs mere om betaling for kontrol - lovstof

Lister over fodervirksomheder

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder.

Se lister over alle registrerede og godkendte fodervirksomheder her

Fodervirksomhed

Gå til blanket for registrering, ændringer, ophør m.v. af fodervirksomhed på virk.dk

Foderblanket på virk.dk

Primærproducent / landbrug

Gå til blanket til registrering, ændringer og ophør på Landbrugsinberetning.dk

Landbrugsindberetning