80. Registrering af landbrug (primærproducenter)

Landbrug med primærproduktion skal registreres hos Fødevarestyrelsen, inden landbruget kan begynde sinde foderaktiviteter. 

80.1 Registrering af landbrug – primærproducenter, der dyrker foder eller fodre dyr

Landbrug, der dyrker (producerer) foder eller fodrer dyr, der indgår i fødevareproduktion, skal være registreret til primærproduktion. 

Kravet om registrering gælder også, selvom landbruget kun fodrer dyrene med indkøbt fuldfoder. 

Primærproduktion af foder dækker også produktion af foderdyr, f.eks. opdræt af

  • insekter til foder til dyr, der indgår i fødevareproduktionen, og
  • mus, rotter og kakerlakker til foder til selskabsdyr

Se definition af ”primærproduktion” og af ”Dyr, der indgår i fødevareproduktion” i Bilag 2 Definitioner og begreber

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2

Foderbekendtgørelsen, § 14, stk. 1 

Se mere i afsnit:

58. God praksis og gode arbejdsgange på landbrug.

82. Foderaktiviteter, der ikke skal registreres

84. Procedure ved registrering og godkendelse af primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordningen 

80.2 Registrering af HACCP-landbrug – primærproducenter, der bruger forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form

Når et landbrug bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form til at fremstille foder til egne dyr på bedriften, er det et HACCP-landbrug. Landbruget skal have en supplerende registrering til dette. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, litra b 

Se mere i afsnit:

64. Forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form på landbrug (HACCP-landbrug)

84. Procedure ved registrering og godkendelse af primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordningen

87. Registrering eller godkendelse af væsentlige ændringer hos primærproducent (landbrug).