58. God praksis og gode arbejdsgange på landbrug

En landbruger, der dyrker og opbevarer foder, skal have gode arbejdsgange og en god hygiejnepraksis for at forebygge, at foderet bliver forurenet og farligt at spise for dyrene. 

Se mere i afsnit:

61. Forebyggelse af skadedyr på landbrug 

58.1 Egenkontrol baseret på gode arbejdsgange og god praksis på landbrug

Landbrugeren skal have egenkontrol baseret på gode arbejdsgange og en god praksis for at dyrke og opbevare foder for at undgå, at foderet bliver forurenet. Gode arbejdsgange kendes også som ”god produktionspraksis” og den engelske udgave ”Good Manufacturing Practice”, GMP. 

Et eksempel på en god arbejdsgang er at rydde regelmæssigt op og rengøre de steder, hvor der bliver opbevaret foder. 

Der er ikke krav om skriftlig dokumentation for gode arbejdsgange. På større landbrug eller landbrug, hvor medarbejderne ikke har dansk som hovedsprog, kan det dog være en fordel at skrive de gode arbejdsgange ned. 

Ved kontrolbesøg skal landbrugeren mundtligt kunne redegøre for de arbejdsgange, der skal sikre en god foderhygiejne. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 4, stk. 1 og 2, samt bilag I 

58.2 Generelle forpligtelser ved fodring af dyr

Foder skal opbevares og håndteres ved brug af gode arbejdsgange. Foder må ikke udsættes for fysisk, kemisk eller biologisk forurening, da det dermed kan blive farligt for dyr eller de producerede fødevarer, f.eks. mælk, æg og kød. 

Rette foder skal gives til rette dyr. Landbrugeren skal derfor have gode arbejdsgange for at fordele og udfodre med forskellige typer af foderblandinger. Det er vigtigt, hvis dele af foderet indeholder stoffer eller fodermidler, som kun må gives til bestemte kategorier af dyr. 

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Fodring, 2. Fordeling.

Foderhygiejneforordningen, Artikel 4, stk. 2.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Krav til stald- og fodringsudstyr

Se mere i afsnit:

60. Beskyttelse mod at forurene foder på landbrug