61. Forebyggelse af skadedyr på landbrug

Landbruger skal forhindre, at dyr og skadegørere kan forurene foderet. Landbrugeren skal derfor f.eks. begrænse skadedyrenes muligheder for at komme ind i bygningerne og begrænse skadedyrenes adgang til mad og skjulesteder på ejendommen. 

61.1 Begrænsning af skadedyrs adgang til bygninger m.m. på landbrug

Landbrugeren skal forhindre, at dyr og skadegørere forurener foderet. Det kan ske ved at begrænse skadedyrenes adgang til bygninger, vand og foder samt til skjulesteder. 

Landbrugeren skal forhindre, at dyr og skadegørere kan komme til bygninger og ind i bygninger, hvor der bliver opbevaret foder. Bygningerne skal derfor holdes tætte med døre og vinduer, som kan lukkes, når der ikke arbejdes på området. Huller i bygninger m.v. skal stoppes til, og eventuelle kloakdæksler og afløbsriste skal sikres mod rotter. 

Området omkring bygningen med foder må ikke bruges som lagerplads til f.eks. paller eller maskiner, hvor skadedyrene kan skjule sig. Eventuel bevoksning skal holdes nede eller fjernes, så skade dyrene ikke kan kravle op og ind i bygningen. 

Hvis foderet bliver opbevaret i en silo, skal landbrugeren holde rent omkring siloerne. Vegetation og brugt afdækningsmateriale skal fjernes, og området kan f.eks. forsynes med skræmmefugle (rovfugle) og støjsendere. 

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra d.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, God fodringspraksis, Fodring, 1. Opbevaring.