89. Ophør af fodervirksomhed m.m.

Hvis en fodervirksomhed, herunder landbrug, lukker sine foderaktiviteter ned, skal virksomheden give besked til Fødevarestyrelsen. 

89.1 Anmeldelse af ophør af primærproduktion

En fodervirksomhed med primærproduktion skal anmelde ophør af foderaktiviteter via Landbrugsindberetning.dk under rubrikken ”Foder og fødevarer” ved at logge på med MitID og markere de aktiviteter, der ophører. Ophør skal senest anmeldes på ophørsdagen. 

Læs om fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post i afsnit: 84.1 Registrering af virksomhed med primærproduktion – på Landbrugsindberetning.dk

Hvis fodervirksomheden kun stopper en foderaktivitet i en begrænset periode, skal det ikke anmeldes. En begrænset periode kan normalt vare op til seks måneder. Hvis perioden er længere, anses det for en væsentlig ændring, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, b)Foderbekendtgørelsen, §§ 18, nr. 4 og  23 

Se mere i afsnit:

87. Registrering og godkendelse af væsentlige ændringer hos primærproducent (landbrug) 

89.2 Anmeldelse af ophør af fodervirksomhed efter primærproduktion

En fodervirksomhed efter primærproduktion skal anmelde ophør af foderaktivitet til Fødevarestyrelsen. Ophør skal senest anmeldes på ophørsdagen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, b)Foderbekendtgørelsen, § 23, stk. 1 

Som udgangspunkt skal virksomheden for at anmelde ophør anvende blanketten Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør. 

Blanketten findes her.

Hvis fodervirksomheden alene lukker ned for sin foderaktivitet i en begrænset periode, skal det ikke anmeldes, medmindre lukningen bliver varig, og virksomheden ophører. 

En begrænset periode kan normalt vare op til ca. ni måneder, uden at lukningen anses som ophør. Det kan f.eks. være virksomheder med foderaktivitet i kortere perioder (sæsonvirksomheder). 

Hvis perioden går ud over ca. ni måneder, kan Fødevarestyrelsen efter en konkret vurdering anse virksomheden som aktiv. 

89.3 Flytning af fodervirksomhed efter primærproduktion

Hvis en fodervirksomhed flytter til en ny adresse, er der tale om ophør af den eksisterende virksomhed og etablering af ny virksomhed. Det gælder uanset, om flytningen er til en naboejendom eller længere væk. 

Fodervirksomheden skal anmelde både ophør og nyetablering til Fødevarestyrelsen. Hvis virksomheden skal godkendes, må virksomheden ikke begynde sine foderaktiviteter, før Fødevarestyrelsen har godkendt eller betinget godkendt virksomheden. Det gælder også, selv om aktiviteterne er de samme som i den ophørte virksomhed. 

Fodervirksomheder med mobile blandeanlæg skal kun anmelde flytning af hjemadressen. 

Se mere i afsnit:

81.7 Registrering af mobile fodervirksomheder

82.2 Anmeldelse af ophør af fodervirksomhed efter primærproduktion

85.1 Virksomheder efter primærproduktion – registrerings- og godkendelsesblanket 

89.4 Suspension og tilbagekaldelse af en registrering eller en godkendelse

Fødevarestyrelsen kan midlertidigt suspendere en virksomheds registrering eller godkendelse af én eller flere aktiviteter. Det sker f.eks., hvis virksomheden ikke længere opfylder de betingelser, der gælder for aktiviteterne. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 14

Foderbekendtgørelse, § 24                   

En suspension varer, indtil virksomheden igen opfylder betingelserne. 

Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en registrering eller godkendelse for én eller flere aktiviteter, hvis: 

  • Virksomheden i et år ikke har opfyldt de betingelser, der gælder for dens aktiviteter.
  • Der er alvorlige mangler i virksomheden.
  • Fødevarestyrelsen gentagne gange må standse produktionen i virksomheden, og virksomheden fortsat ikke kan give tilstrækkelige garantier for den fremtidige aktivitet.

Foderhygiejneforordningen, artikel 15

Foderbekendtgørelsen, § 25