83. Aktiviteter, der medfører krav om godkendelse af fodervirksomheder, herunder landbrug, efter foderhygiejneforordningen

Nogle fodervirksomheder skal godkendes af Fødevarestyrelsen, før de må begynde deres foderaktiviteter. Det er typisk fodervirksomheder efter primærproduktion, der har aktiviteter, som er forbundet med større risici, som skal godkendes og ikke kun registreres. 

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over danske registrerede og godkendte fodervirksomheder. 

Se mere i afsnit:

84. Procedure ved registrering og godkendelse af primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordningen

85. Procedure ved registrering og godkendelse af virksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

83.1 Aktiviteter, der kræver godkendelse efter foderhygiejneforordningen

En godkendelse af en fodervirksomhed er Fødevarestyrelsens godkendelse af, at virksomhedens indretning og drift stemmer overens med foderhygiejnereglerne. Virksomheden skal have et tilstrækkeligt HACCP-system og sikre, at procedurerne er tilstrækkelige og passende i forhold til virksomhedens aktiviteter. 

En fodervirksomhed skal godkendes af Fødevarestyrelsen, hvis den har én eller flere af følgende aktiviteter: 

 • Produktion og/eller handel af visse fodertilsætningsstoffer eller visse produkter.
 • Produktion og/eller handel af visse forblandinger.
 • Produktion og/eller handel eller produktion til brug på egen bedrift af visse foderblandinger.

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1 og 3 

En fodervirksomhed skal også godkendes af Fødevarestyrelsen, hvis den har: 

 • Produktion af visse olier og fedtstoffer.
 • Afgiftning af foder.
 • Produktion af foder med indhold af visse fodertilsætningsstoffer i høje koncentrationer, dvs.”100 gange reglen”.

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 3 

Se mere i afsnit:

21.17 Størsteindhold af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og tilskudsfoder – ”100 gange reglen”

23.3 Diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer.

83.7 Godkendelse til produktion af koncentreret tilskudsfoder med fodertilsætningsstoffer 

Hvis en godkendt virksomhed ændrer væsentligt i sine aktiviteter, skal den godkendes igen.

Se mere i afsnit:

88.3 Hvad er væsentlige ændringer i godkendte virksomheder efter primærproduktion?

83.2 Godkendelse til produktion og/eller handel af fodertilsætningsstoffer

En fodervirksomhed skal godkendes, hvis den vil producere eller handle med visse tilsætningsstoffer. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1, a) og bilag IV

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 3

Forordningen om fodervirksomheder og visse fodertilsætningsstoffer, artikel 1

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag I

Fodertilsætningsstoffer inddeles i forskellige kategorier ud fra deres funktioner og egenskaber. Nogle kategorier er endvidere opdelt i funktionelle grupper. Læs mere i afsnit 5.3 Kategorier af fodertilsætningsstoffer og afsnit 5.4 Fodertilsætningsstoffer – funktionelle grupper. 

Liste over de tilsætningsstoffer, der udløser krav om godkendelse af virksomheden: 

 • Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Alle tilsætningsstoffer i denne kategori, dvs. alle i de funktionelle grupper ”Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning”, ”Forbindelser af sporstoffer”, ”Aminosyrer, deres salte og analoger” og ”Urinstof og derivater heraf”.
 • Zootekniske tilsætningsstoffer: Alle tilsætningsstoffer i denne kategori, dvs. alle i de funktionelle grupper ”Fordøjelighedsfremmende stoffer”, ”Tarmflorastabilisatorer”, ”Stoffer, der har en gavnlig indvirkning på miljøet”, ”Andre zootekniske tilsætningsstoffer” og ”Stoffer, der stabiliserer den fysiologiske tilstand”.
 • Teknologiske tilsætningsstoffer: Tilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe ”Antioxidanter”, hvis de har et fastsat maksimalt indhold.
 • Sensoriske tilsætningsstoffer: Tilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe ”Farvestoffer (2a), hvis de er i undergruppen ”Karotenoider og xantofyller”.
 • Coccidiostatika og histomonostatika: Alle tilsætningsstoffer i denne kategori.

Virksomheder, der kun oplagrer eller transporter fodertilsætningsstofferne, skal registreres. 

83.2 Godkendelse til produktion og/eller handel af forblandinger

En fodervirksomhed skal godkendes, hvis den vil producere eller handle med visse forblandinger. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1, b) og bilag IV 

Fodertilsætningsstoffer inddeles i forskellige kategorier ud fra deres funktioner og egenskaber. Nogle kategorier er endvidere opdelt i funktionelle grupper. Læs mere i afsnit 5.3 Kategorier af fodertilsætningsstoffer og afsnit 5.4 Fodertilsætningsstoffer - Funktionelle grupper

Liste over fodertilsætningsstoffer i forblandinger, der udløser krav om godkendelse af virksomheden: 

 • Zootekniske tilsætningsstoffer: Zootekniske tilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe ”Andre zootekniske tilsætningsstoffer”.
 • Coccidiostatika og histomonostatika: Alle tilsætningsstoffer i denne kategori.
 • Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Tilsætningsstofferne

”vitamin A” og ”vitamin D” i den funktionelle gruppe ”Vitaminer, provitaminer og kemiske veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning” samt mikromineralerne ”kobber” og ”selen” i den funktionelle gruppe ”Forbindelser af sporstoffer”.

Virksomheder, der kun oplagrer eller transporter forblandingerne, skal registreres. 

83.4 Godkendelse til produktion af visse foderblandinger til brug på egen bedrift eller til markedsføring

En virksomhed, der tilsætter visse tilsætningsstoffer eller forblandinger i sin produktion af foderblandinger, skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Det gælder både for virksomheder, der producerer foderblandingerne til brug på egen bedrift eller til markedsføring. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1, c) og bilag IV 

Fodertilsætningsstoffer inddeles i forskellige kategorier ud fra deres funktioner og egenskaber. Nogle kategorier er endvidere opdelt i funktionelle grupper.  Læs mere i afsnit 5.3 Kategorier af fodertilsætningsstoffer og afsnit 5.4 Fodertilsætningsstoffer - Funktionelle grupper.

Liste over de tilsætningsstoffer, der udløser krav om godkendelse af virksomheden: 

 • Zootekniske tilsætningsstoffer: Zootekniske tilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe ”Andre zootekniske tilsætningsstoffer”.
 • Coccidiostatika og histomonostatika: Alle tilsætningsstoffer i denne kategori.

Virksomheder, der kun oplagrer eller transporter foderblandingerne, skal registreres.

83.5 Godkendelse til produktion af visse olier og fedtstoffer

En fodervirksomhed skal godkendes, hvis den har én eller flere af følgende aktiviteter, og den markedsfører produkterne: 

 • Forarbejdning af rå vegetabilsk olie.
 • Oliekemisk fremstilling af fedtsyrer.
 • Fremstilling af biodiesel.
 • Fedtstofblanding.

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 3, og bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 10 

Hvis en fodervirksomhed allerede er registreret hos Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed til at forarbejde rå vegetabilsk olie, skal virksomheden ikke godkendes efter foderhygiejneforordningen. 

Se også Bilag 2 for definitionen af fedtstofblanding. 

83.6 Godkendelse til afgiftning af foder

En virksomhed, der afgifter foder, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.  

Inden virksomheden kan ansøge om godkendelse skal afgiftningsprocessen være vurderet og accepteret af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 3

Afgiftningsforordningen

Se mere i afsnit:

32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer 

83.7 Godkendelse til produktion af koncentreret tilskudsfoder med fodertilsætningsstoffer

En virksomhed, der producerer koncentreret tilskudsfoder, og samtidig anvender de fodertilsætningsstoffer, der er nævnt i bilag IV, kapitel 2 til foderhygiejneforordningen, skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Et koncentreret tilskudsfoder er en foderblanding, som indeholder fodertilsætningsstoffer i mængder der er mere end 100 gange større end den koncentration, der er fastsat for fodertilsætningsstoffet i fuldfoder. Dette er kun tilladt hvis foderet er et diætetisk tilskudsfoder. 

Se liste over fodertilsætningsstoffer, der udløser krav om godkendelse af virksomheden i afsnit 83.2 Godkendelse til produktion og/eller handel af fodertilsætningsstoffer

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1, litra b) og stk. 3, samt bilag IV, kapitel 2

Markedsføringsforordningen, artikel 8, stk. 2

Se mere i afsnit:

21.17 Størsteindhold af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og tilskudsfoder – ”100 gange reglen”

23.3 Diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer