Fødevarekontaktmaterialer - lovstof

Kemi

Regler for emballage og andre fødevarekontaktmaterialer bl.a. grænseværdier for afgivelse af stoffer fra materialet til fødevarer.

​​​I Danmark er der generelle regler, som omfatter alle fødevarekontaktmaterialer. Der er fastsat grænseværdier for mange af stoffernes afgivelse til maden. Reglerne er generelt harmoniserede EU-regler, men der er desuden enkelte områder, hvor der er nationale danske regler, fx. for afsmitning fra glas.

Grænseværdierne er primært i de specifikke regler for plast, celluloseregenerater og afsmitning fra glas og keramiske genstande. Desuden er der specifikke regler om aktive og intelligente materialer samt for genvundet plast. Disse regler omfatter bl.a. forhåndsgodkendelser af visse dele af materialet eller af processen.

Det er vigtigt, at virksomhederne sikrer sig, at reglerne bliver overholdt. Fødevarestyrelsen vurderer via den offentlige kontrol, om virksomheder kan dokumentere, at reglerne er overholdt.

Forordning og direktiver findes på de officielle EU-sprog, fx engelsk, tysk, fransk og spansk. Virksomheder kan derfor godt henvise til EU-forordninger og direktiver for de specifikke områder, fx plast.

Forordninger og direktiver på de officielle EU-sprog på Kommissionens hjemmeside 

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du finde nyttige EU-dokumenter, bl.a. liste over myndigheder og lovgivning i EU-medlemslandene, Kommissionens vejledning “Practical Guide” m.v.

Mere information på EU-Kommissionens hjemmeside om regler for fødevarekontaktmaterialer

EU‘s fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA'​s) hjemmeside​