Tredjelandslister og information for særlige tredjelande for fødevarer

Find information om, hvordan fødevarevirksomheder kan søge om godkendelse til eksport af fødevarer til særlige tredjelande, samt links til lister over allerede godkendte virksomheder. Du kan også læse de specielle betingelser, som virksomheden skal opfylde for de enkelte lande.

Procedurer for godkendelse af virksomheder

Læs om den generelle fremgangsmåde for ansøgning eller ændringer (eks. navneændringer) ved virksomheders godkendelse til eksport til særlige tredjelande og opførelse på listen (gælder for virksomheder, der behandler eller oplagrer fødevarer).

1. Virksomheden fremsender ansøgning om godkendelse til eksport til et særligt tredjeland til den kontrolenhed, hvor virksomheden er hjemmehørende. Ansøgningen skal altid indeholde: Virksomhedens navn, adresse, autorisationsnummer, samt de aktiviteter og/eller produkter, der fremgår af listen til det land, som virksomheden ansøger om at blive opført på. 

For nogle lande skal virksomheden udfylde eller besvare et særligt ansøgningsskema eller spørgeskema. Skemaerne findes under de landespecifikke sider.


2. Den relevante kontrolenhed vurderer, om virksomheden opfylder betingelserne for eksport til landet. Herunder vil kontrolenheden vurdere, om virksomheden har et egenkontrolprogram, der er egnet til at sikre og dokumentere overholdelse af tredjelandets særlige krav.


3. Hvis betingelserne er opfyldt, indstiller kontrolenheden til Fødevarestyrelsens hovedkontor, at virksomheden godkendes og optages på listen. Sammen med indstillingen indsender kontrolenheden virksomhedens udfyldte ansøgningsformular, spørgeskema og/eller andet ansøgningsmateriale ved krav om dette.


4. Fødevarestyrelsens hovedkontor fremsender meddelelse til tredjelandets myndigheder.

Kræver opførelsen på listen, at tredjelandets myndigheder først skal godkende virksomheden til aktiviteten, afventer opførelsen på listen denne godkendelse.


5. Kontrolenheden meddeler virksomheden godkendelse, når virksomheden er opført på listen.

Virksomheden fremsender ansøgning om ændring af godkendelse til eksport til et særligt tredjeland og/eller ændring i oplysninger på listen (fx ændring af virksomhedens navn) til den kontrolenhed, hvor virksomheden er tilknyttet.

Ansøgningen skal indeholde:

1. Virksomhedens nuværende navn, adresse, autorisationsnummer, samt de aktiviteter og/eller produkter, der fremgår af listen til det land, som virksomheden er opført på.


2. Virksomhedens oplysning om ændringer af navn, adresse, autorisationsnummer, aktiviteter og/eller produkter, som virksomheden ønsker gennemført på listen til det land, som virksomheden er opført på.


3. For visse lande skal virksomheden udfylde en særlig formular/skema ved ansøgning om ændringer. Formularer/skemaer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under det pågældende land.


4. Ved væsentlige ændringer i aktiviteter og/eller produkter, fysisk flytning af virksomheden mv. kan der være behov for, at virksomheden udfylder og indsender en ny ansøgning eller spørgeskema, se den landespecifikke information her.


5. Oplysning om den ønskede dato for ikrafttræden af ændringen samt eventuelle supplerende oplysninger.


6. Den relevante kontrolenhed vurderer, om virksomheden opfylder betingelserne for ændringerne.


7. Hvis betingelserne er opfyldt, indstiller kontrolenheden til Fødevarestyrelsens hovedkontor, at ændringerne gennemføres på listen.

8. Fødevarestyrelsens hovedkontor fremsender meddelelse til tredjelandets myndigheder.


9. For de tredjelande, hvor landets myndigheder skal godkende virksomheden før opførelse på listen sker, vil ændringer på listen ligeledes først ske når tredjelandets myndigheder har godkendt ændringen