Sydkorea

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Sydkorea.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Sydkorea, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Sydkorea kræver listning for følgende produktkategorier

  • Ægprodukter
  • Svinekød og svinekødsprodukter
  • Oksekød 
  • Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter
  • Mælkeprodukter

For lagervirksomheder, der oplagrer mælkeprodukter samt lagervirksomheder uden køle/frysefaciliteter (alle fødevarer), gælder krav om godkendelse og opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Svinekød og svinekødprodukter (APQA)

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af svinekød og svinekødprodukter (PDF)

Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter (APQA)

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter (PDF)

Oksekød (APQA)

Se listen over godkendte virksomheder til eksport af oksekød (PDF)

Mælkeprodukter, ægprodukter og kødprodukter registreret af MFDS

Lister over godkendte virksomheder til eksport af mælke-, æg- og kødprodukter kan findes på MFDS's hjemmeside. 

Se listen på MFDS's hjemmeside

Vælg: Petition Application>List of Registered Foreign Food Facility ELLER List of Registered ​Livestock Establishments (kød-, mælke-, ægproduktvirksomheder) ​

Skriv Country: Denmark, vælg Type of Business: ALL eller vælg specifik kategori.

Tryk på Search.​

Procedure for godkendelse af virksomheder og formularer til ændring af virksomhedsnavn mm. 

Virksomheden skal udfylde og indsende ansøgningsformularen til FVST for at ansøge om godkendelse til eksport af fødevarer til Sydkorea. 

Opførelse på listen sker, når de sydkoreanske myndigheder har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Sydkorea.

Dokumenter til ansøgning til myndigheden APQA

For at blive godkendt til eksport af APQA, skal virksomheden udfylde nedenstående ansøgningsformularer og tjeklister passende til virksomheden. Dokumenterne skal indsendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Ansøgningsskema og APQA tjekliste for svinekødvirksomheder 

Download vejledning til APQA tjekliste for svinekødvirksomheder (word)

Ansøgningsskema og APQA tjekliste for fjerkrækødvirksomheder

Download vejledning til APQA tjekliste for fjerkrækødvirksomheder (word)

Virksomheden skal anvende en formular ved ændring af virksomhedsnavn, herefter vil virksomheden modtage et brev fra FVST, der bekræfter navneændringen​.

Ansøgningsskema til brug ved ændringer (myndigheden MAFRA/APQA)

Dokumenter til ansøgning til myndigheden MFDS

For at blive godkendt til eksport af MFDS, skal virksomheden udfylde nedenstående ansøgningsformularer og tjeklister passende til virksomheden. Dokumenterne skal indsendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Ansøgningsskema til ny-registrering og ændring af virksomheder

MFDS tjekliste for frysehuse til kødprodukter

MFDS tjekliste for frysehuse til kødopskæringsvirksomheder

MFDS tjekliste for slagterier til pattedyr

MFDS tjekliste for fjerkræslagterier 

MFDS tjekliste for forarbejdningsvirksomheder

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Sydkorea

Krav til mærkning

Mærkningen på emballagen må ikke indikere, at varen udelukkende er bestemt til eksport til et andet land end Sydkorea.

Krav om certificeret kopi af certifikater

Både Sydkoreas fødevaremyndigheder (MFDS) og Sydkoreas veterinærmyndigheder (APQA) skal se certifikater, som er udstedt på sendinger til Sydkorea. Det er derfor aftalt med myndighederne i Sydkorea, at der skal udstedes et originalt certifikat og en certificeret kopi (’certified copy’) af certifikater til Sydkorea. Den certificerede kopi af certifikatet skal øverst på alle sider påføres ’certified copy’-stempel, embedsstempel og dyrlægens underskrift. Det skal være den samme dyrlæge, der underskriver selve certifikatet og den certificerede kopi.

Krav om GMO-certificering ved eksport af kødprodukter

Fødevarestyrelsen har erfaret, at der ved eksport af kødprodukter til Sydkorea kan være et myndighedskrav i forhold til GMO-relaterede certificeringer i tilfælde, hvor kødproduktet indeholder vegetabilske ingredienser fra eksempelvis majs eller soja. Det vurderes, at dette kan opfyldes ved at vedlægge ”Certifikat om virksomheden og genmodificerede fødevarer (GMO) (La 23,0-2598)” til kødproduktcertifikatet. Om det er et krav i det enkelte tilfælde bør undersøges inden eksport, eventuelt via importør.

Krav om fotodokumentation

Sendinger skal ledsages af fotodokumentation af produkterne i sendingen.

Læs mere om kravene til fotodokumentation i forbindelse med eksport til Sydkorea

Regionaliseringsaftaler om fugleinfluenza og afrikansk svinepest

EU og Sydkorea har i 2022 indgået regionaliseringsaftaler vedr. fugleinfluenza (AI) og afrikansk svinepest (ASF). Regionaliseringsaftalerne indebærer, at EU-medlemsstater fortsat kan eksportere hhv. fjerkræprodukter og grisekød i tilfælde af udbrud fra områder, der ikke er underlagt eksportrestriktioner som følge af udbruddet. Begge aftaler følger EU-reglerne for oprettelsen af restriktionszoner omkring udbruddet, herunder en 3 km-beskyttelses- og en 10 km-overvågningszone fra udbruddet.

Af operationelle årsager har Fødevarestyrelsen defineret eksportrestriktionsområderne som de kommuner, der har arealer inden for 10 km-zonen fra udbruddet. Et udbrud i en kommune, hvor 10 km-zonen strækker sig ind i to tilstødende kommuner, vil altså betyde, at der ikke kan eksporteres produkter, der har oprindelse (født/opvokset/slagtet/opskåret/forarbejdet/opbevaret) i nogen af de tre berørte kommuner (hele kommuner).

Ved udbrud af AI eller ASF vil restriktionslisten derfor blive opdateret med angivelse af de kommuner, der er blevet pålagt restriktioner på eksport til Sydkorea.

Du kan finde aktuelle og historiske restriktioner på eksport til Sydkorea som følge af fugleinfluenza i Danmark på siden om Sydkoreas eksportrestriktioner. 

Gå til siden om Sydkoreas eksportrestriktioner

Regionaliseringsaftalerne er implementeret i følgende fødevarecertifikater:

  • Veterinært certifikat for eksport af fersk fjerkrækød og varmebehandlede fjerkrækødprodukter og fjerkrækødkonserves af dansk oprindelse til den koreanske republik (La 23,0-7078)
  • Veterinært certifikat for eksport af skalæg fra Danmark til den koreanske republik (La 23,0-7077)
  • Eksport af fersk svinekød og svinekødprodukter til Korea (La 23,0-7089)