Indien

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Indien.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Indien, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Indien kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Mælk og mælkeprodukter
  • Kød og kødprodukter inkl. fjerkrækød og fjerkræprodukter
  • Fisk og fiskeprodukter
  • Æggepulver 
  • Spædbørnsmad (Infant food)
  • Nutraceutiske produkter (Nutraceuticals)

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre. 

Lister over godkendte virksomheder

Du finder lister over godkendte danske og grønlandske fødevarevirksomheder på de indiske myndig​​heders hjemmeside. 

Gå til de indiske myndigheders hjemmeside 

Vælg Country: Denmark eller Greenland

Procedure for godkendelse af virksomheder

De indiske myndigheder (FSSAI) er i gang med at registrere virksomheder på deres hjemmeside, og det er Fødevarestyrelsens forståelse, at virksomheder, der har sendt et ansøgningsskema til os, indtil videre kan eksportere produkter i de ansøgte produktkategorier, selvom virksomheden endnu ikke fremgår af listen.

Hent ansøgningsskema for godkendelse af virksomheder til eksport til Indien.