Økologi i storkøkkener

Læs her om de regler, der gælder for storkøkkener, som vil reklamere med økologi.

Ved "storkøkkener" forstås professionelle køkkener, dvs. f.eks. restauranter, caféer, takeaways, hoteller, kantiner, institutionskøkken mv., der tilbereder og/eller serverer mad

EU's økologiforordning gælder ikke for storkøkkener. Det betyder, at reglerne, som er nævnt på FVST.dk under "Økologi for fødevarevirksomheder", ikke gælder for storkøkkener. ​

Betingelserne for økologi i storkøkkener findes i stedet i en dansk bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, hvordan storkøkkener må anprise anvendelse og servering af økologiske fødevarer samt bestemmelser om brug af de økologiske spisemærker.

Udover spisemærket er der ifølge bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift også en række andre muligheder for at markedsføre økologi i restauranter og caféer, som ikke kræver registrering hos Fødevarestyrelsen.

Et køkken kan godt vælge at anprise på flere måder på én gang. Det kræver blot, at betingelserne for hver valgt anprisningsmåde er overholdt.

Læs mere i Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift samt i den "gamle" vejledning om økologisk storkøkkendrift, afsnittene 6-11 (se under afsnittet nedenfor, "National lovgivning og vejledning om økologisk storkøkkendrift").​​​

Anprisning af, at visse råvarer er økologiske​

Fx ”I køkkenet anvendes denne måned kun økologiske kartofler og gulerødder”.​​​

Anprisningen forudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de pågældende anpriste økologiske råvarer, og at råvarerne ikke findes i køkkenet på konventionel form. 

Læs om kravene til denne anprisning i Vejledning om økologisk storkøkkendrift, afsnit 6.

Anprisning af, at en vis andel af de anvendte r​åvarer er økologiske

Fx ”Økologiske råvarer, der anvendes i køkkenet, udgør minimum 10 % af råvarebudgettet”.

Anprisningen forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, som dokumenterer, at anprisningen er korrekt.​

Læs om kravene til denne anprisning i Vejledning om økologisk storkøkkendrift, afsnit 7.

Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske

Fx ”økologisk spinatlasagne”.

Anprisningen f​orudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten på økologiske form, og at råvarerne ikke findes i køkkenet på konventionel form.​

Læs om kravene til denne anprisning i Vejledning om økologisk storkøkkendrift, afsnit 8.

Angivelse af, at køkkenet er ”økologis​​k”

Fx ”Det økologiske madsted”.

Dette kræver, at køkkenet enten er registreret bruger af Det Økologiske Spisemærke med procentintervallet 90-100 % eller at alle landbrugsråvarer eller alle serverede retter er økologiske.​​

Læs om kravene til denne anprisning i Vejledning om økologisk storkøkkendrift, afsnit 9.

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Læs bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift  

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Der er ikke udarbejdet en opdateret vejledning til den gældende bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift fra august 2019. Derfor skal de gældende bestemmelser læses i bekendtgørelsen. 

Den tidligere vejledning om økologisk storkøkkendrift kan dog evt. stadig være en hjælp til læsningen af de gældende bestemmelser, hvis der samtidig tages hensyn til på hvilke punkter den nye bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift er ændret.

Læs oversigten over ændringer i beke​ndtgørelsen fra august 2019 sammenholdt med den tidligere bekendtgørelse (pdf).

Læs den tidligere vejledning om økologisk storkøkkendrift (pdf)

I den tidligere vejledning er beskrivelserne i afsnittene 6-11 af, hvordan køkkener må reklamere for brug af økologiske råvarer eller servering af økologiske retter, opdateret.

De øvrige afsnit om Det Økologiske Spisemærke er ikke opdateret (på nær afsnit 4 og 4.4.5, som er opdateret). Man skal være særligt opmærksom på, at reglerne for brug af spisemærket ved lejlighedsvise arrangementer er ændret markant.