Mærkning med økologi

Overholdelse af mærkningskrav er nødvendige for økologisk markedsføring. Her på siden finder du de indledende regler og krav for mærkning og skiltning af økologi i varebetegnelsen.

Når fødevarerne overholder økologireglerne og er fremstillet og forhandlet af økologicertificerede virksomheder, så kan de mærkes "økologisk" i varebetegnelsen.

Det skal fremgå af ingredienslisten, hvilke af ingredienserne der er økologiske. Dette gælder dog ikke for fødevarer, hvor der ikke er et generelt krav om mærkning med en ingrediensliste.

Økologiske fødevarer, der færdigpakkes i EU, skal desuden mærkes med EU-logoet, et kodenummer for økologicertificeringsinstansen, som har stået for certificeringen af virksomheden, der har foretaget den seneste økologimærkning af produktet, og angivelse af den geografiske oprindelse af råvarerne. For økologiske fødevarer, der færdigpakkes uden for EU, er EU-logoet frivilligt; angivelse​n af den geografiske oprindelse skal her kun ske, hvis EU-logoet anvendes.

Læs om EU's øko-logo 

Danske økologikontrollerede virksomheder kan frivilligt påsætte Ø-mærket med teksten "statskontrolleret økologisk" på de økologiske fødevarer.

Læs om Ø-mærket

Skiltning med økologi i detailbutikker

Detailbutikker, der kun sælger færdigpakkede økologiske fødevarer, eller forhandler mindre mængder uindpakkede økologiske fødevarer, jf. økologivejledningens afsnit 6.2.3.2, skal ikke økologicertificeres. Butikkerne skal dog under alle omstændigheder sikre, at skiltningen ud for de økologiske varer sker på en måde, der er korrekt og ikke vildledende med hensyn til, hvilke varer der er økologiske. 

Herudover skal butikkerne sikre sig dokumentation for, at de forhandlede økologiske fødevarer vitterlig er økologiske. Dette er ikke mindst vigtigt, når der er tale om ikke-færdigpakkede fødevarer – f.eks.​ frugt, der forhandles i løs vægt. Dokumentationen skal kunne fremvises, når Fødevarestyrelsen er på kontrolbesøg.

Anvendes Ø-mærket i skiltningen skal markedsførings-Ø’et anvendes – dvs. Ø’et uden teksten ”statskontrolleret økologisk”.

Læs om Ø-mærket

Læs mere om kravene til detailforhandling af økologiske fødevarer i Vejledning om økologiske fødevarer – se særligt kapitlerne 6.6 og 3.8.1. 

Forslag om økologiregler for salt afvist af EU-Parlamentet

Europa-Parlamentet har ved møde i plenaren d. 11. juli 2023 afvist et forslag til en ny økologiforordning om produktion og markedsføring af økologisk salt. Det er p.t. uklart, hvordan processen bliver herefter, herunder hvilke ændringer, der vil blive foretaget i forslaget mhp. fremtidig vedtagelse. Men EU-Parlamentet har i deres begrundelse for afvisningen anført deres ønsker til EU-Kommissionen om udformningen af reglerne. Det fremgår af denne resolution fra EU-Parlamentet (engelsk), som var grundlaget for afstemningen d. 11. juli. Det er nu op til EU-Kommissionen at revidere forslaget. Dvs. p.t. er der ingen ændringer vedr. salt eller urtesalt i økologireglerne, jf. vejledningen om økologiske fødevarer.

Det afviste forslag fra EU-Kommissionen kan læses herunder. 

Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 2.5.2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår detaljerede produktionsregler for økologisk havsalt og andre økologiske salte til fødevarer og foder (pdf)

Bilag til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår detaljerede produktionsregler for økologisk havsalt og andre økologiske salte til fødevarer og foder (pdf)

Lovgivning om økologi