Genmodificerede fødevarer - lovstof

Kemi

Fødevarer, der indeholder eller er fremstillet af en genetisk modificeret organisme (GMO), er underlagt fælles EU-regler om godkendelse og mærkning.

​Straffebestemmelserne for overtrædelse af reglerne om genetisk modificerede fødevarer er dog indarbejdet i de nationale lovgivninger, hvilket i Danmark er sket ved en ændring af mærkningsbekendtgørelsen (se under "danske regler"). 

 

Der må ifølge Økologiforordningen ikke bruges GMO og produkter fremstillet af GMO til økologiske fødevarer. Fx må foder til økologiske dyr ikke indeholde eller stamme fra GMO. Det samme gælder for tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer til økologiske fødevarer. Medicin til økologiske dyr må dog godt være fremstillet af GMO. Læs nærmere om GMO og økologi i Vejledning om genetisk modificerede fødevarer.

Økologiforordningen