Enzootisk kvægleukose

Kvæg

Enzootisk kvægleukose er en sygdom, hvor der ses en ondartet vækst af leukocyt-dannende væv.

Sygdommen findes i 4 former: kalve, thymus, hud og voksen. De tre førstnævnte former kaldes sporadisk leuko​​se, og sygdommen menes ikke at være smitsom. Den sidste form, voksen, kaldes enzootisk leukose og er forårsaget af enzootisk bovin leukose-virus.

Hovedparten af de smittede dyr viser ikke kliniske symptomer.

Kalve-formen

Kalve-formen rammer dyr under 6 måneder, ​​der bl.a. udvikler tumor-metastaser i de fleste organer og i knoglemarven.

Thymus-formen

Thymus-formen ses hos dyr, der er 6-8 måneder g​amle. Tumoren er normalt afgrænset til brislen og medfører hævelse af den nedre halsregion. Svulstvæv kan strække sig helt ind i brysthulen, og metastaser til de omkring liggende lymfeknuder kan ses.

Hud-formen

Hud-formen, der er en ikke-dødelig​ lymfoid tumor, ses hos unge voksne kreaturer. De overfladiske hudtumorer er til stede i få uger, og efter tilbagedannelsen ses der sjældent tilbagefald.

Enzootiske leukose

Den enzootiske leukose optræder hos ældre voksne dyr – hyppigst i 4-8 års alderen. Læsionerne ses hyppigst i lymfeknuder, løbe, hjerte, milt, lever og uterus. Hovedparten af de smittede dyr har imidlertid ikke kliniske symptomer. Forandringerne kan ses ved slagtning af dyret.

Overførsel af enzootisk leukose ses først o​g fremmest ved overførsel af blodlegemer mellem dyr. Enzootisk bovin leukose-virus forekommer sjældent i næseflåd, spyt, urin, eller sæd, dog kan disse sekreter overføre sygdommen, hvis de indeholder blodlegemer.

Insekter kan overføre smitte, men læsion​er, brugen af samme kanyle til flere dyr, eller operationsinstrumenter er den almindeligste mekanisme for transmission.

Enzootisk bovin leukose-​virus kan overføres til fostre. Normalt er det dog mindre end 10 % af kalvene født af EBL-positive køer, der er smittede. Smitte af kalve med råmælk ses meget sjældent, måske på grund af den naturlige beskyttelse med råmælkens antistoffer.

Der findes ingen behandling for enzootisk leukose.

Ved mistanke sættes besætningen under offentligt tilsyn, til resultaterne for de opfølgende prøveundersøgelser foreligger.

Det offentlige tilsyn medfører, at besætningen bliver lukket, og ingen dyr kan flyttes ind eller ud. Slagtedyr kan kun transporteres til slagteriet med passérseddel.

Undersøgelse af Enzootisk kvægleukose

Eftersom hovedparten af de smittede dyr ikke viser kliniske symptomer, kan smittede dyr kun identificeres ved hjælp af en serologisk undersøgelse med fund af antistoffer. Dyrene bliver antistof-positive efter 4-12 uger efter smitte.

Den serologiske test kan dog kun bruges til påv​isning af enzootisk leukose, da de sporadiske former ikke er forårsaget af enzootisk bovin leukose-virus. Den endelige diagnose af disse former skal baseres på histologisk undersøgelse af smittet væv.

Enzootisk leukose er anmeldepligtig. Den praktiserend​e eller kødkontrollerende dyrlæge skal ved mistanke orientere Fødevarestyrelsen og indsende materiale til undersøgelse hos Statens Serum Institut.

Sporadisk leukose forek​​ommer globalt, mens enzootisk leukose kun forekommer i visse områder.

Enzootisk leukose har ikke været konstateret i Danm​​ark siden 1989, og Danmark har siden 1991 været anerkendt af EU som fri for enzootisk leukose.