Bovin virus diarré (BVD)

Kvæg

Bovin virus diarré virus er et pestivirus, der er antigenbeslægtet med svinepestvirus og border disease hos får.

​Kvæg er den p​​rimære vært for BVD-v​​irus, men sygdommen kan overføres til hovedparten af klovbærende dyrearter.

 

Omfanget og varigheden af BVD-udbrud va​​rierer.

Ved akut infektion kan sygeligheden hos modtagelige dyr være høj, men de kliniske symptomer er ofte milde og uspecifikke.

Ved akut infektion ses

 • Feber (op til 40°C)
 • Nedstemthed
 • Reduceret mælkeydelse
 • Manglende ædelyst
 • Forhøjet åndedrætsfrekvens
 • Diarré
 • Tåre- og næseflåd kan observeres
 • Omløbninger eller kastninger i uventet omfang

De kliniske symptomer ses 7-14 dage efter infektion og varer i 1-3 dage, hvorefter bedring ses som følge af massiv dannelse af virusneutraliserende antistoffer. 

BVD kan klinisk vise sig som "mucosal disease".

Mucosal disease er karakteriseret ved

 • Høj feber (41-42°C)
 • Sårdannelse i mundhulen
 • Kronrandslæsioner
 • Blærer i klovspalten
 • Diarré
 • Dehydrering
 • Leukopeni
 • Trombocytopeni
 • Varigheden er op til flere dage, og morbiditeten er høj med en dødelighed på op til 20 ​pct.

Akut mucosal disease er karakteriseret ved

 • Feber
 • Leukopeni
 • Diarré
 • Manglende ædelyst
 • Dehydrering
 • Sårdannelse på slimhinderne i næsen og mundhulen
 • Dyret dør ofte i løbet af få dage
 • Ved obduktion kan sår på slimhinderne ses i hele det gastro-intestinale system, og ved histologisk undersøgelse ses der udbredte nekroser i tarmkanalens lymfoide system

Kliniske symptomer på kronisk mucosal disease er mildere forløbende end ved den akutte form og kan vare fra uger op til måneder. Periodevis diarré med gradvis afmagring er karakteristisk.

Det naturlige reservoir for BVD er hos persistent inficerede (PI)-dyr. Disse smittes ved infektion af moderdyret inden for de første 125 dage af fosterstadiet og forbliver smittede hele livet. PI-dyrene udskiller virus i store mængder med alle former for sekreter og ekskreter.

BVD-virus kan passere placenta hos drægtige køer, der gennemløber en akut infektion. Konsekvensen af infektionen kan ikke ses før flere uger til måneder, efter at koen er inficeret. Effekten afhænger af tidspunktet i drægtigheden, når koen bliver inficeret. Kun ved infektion i løbet af de første 125 dage kan der dannes PI-kalve, mens senere infektionstidspunkter kan resultere i misdannelser (4-6 måneder) eller kastninger (>6 måneder).

PI-kalve kan fødes normale eller udvise tegn på langsom vækst og stor modtagelighed for andre sygdomme (hyppige diarréer og luftvejslidelser). De dør ofte, inden de er to år gamle, og der er ingen tegn på BVD ved obduktion. 

Sygdommen er anmeldepligtig. Ved mistanke om smitte sættes besætningen unde​r offentlig tilsyn, og der udtages prøver til undersøgelse hos Statens Serum Institut. Virksomhedens status som fri for BVD suspenderes indtil mistanken er afklaret.

Ved konstateret smitte med BVD er besætningen under offentligt tilsyn, og besætningen saneres. Ved smitte ophæves virksomhedens status som fri for BVD.

Overvågningen af BVD i Danmark sker i medfør af bekendtgørelse nr. 1660 af 11/12/2023 om bovin virus diarré.

Det er forbudt at vaccinere mod BVD i Danmark.

Det seneste udbrud af BVD i Danmark var i 2019. BVD forekommer hos kvæg i det meste af verden. Danmark har siden 2022 været anerkendt af EU som fri for BVD.