Vejledning om kontrolindsatser på foderområdet

Vejledning om kontrolindsatser beskriver kontrolkonceptet for fysisk og administrativ kontrol på foderområdet.

Kontrolkonceptet består af otte kontrolindsatser fordelt på tre kontrolkategorier. De otte kontrolindsatser er beskrevet i selvstændige kapitler. Vejledningen omfatter derudover beskrivelser af

  • Risikokarakterisering af fodervirksomheder​
  • De frivillige kontrolordninger for kædevirksomheder og 3. partscertificerede virksomheder

Hent samlet vejledning

Vejledningen erstatter 'Kontrolfrekvensvejledning på foderområdet' og er gældende fra 1. januar 2023. Hent den samlede vejledning i PDF-version her:

Vejledning om kontrolindsatser på foderområdet (PDF)