Gebyrer og betaling for fodervirksomheder

Når en fodervirksomhed kontrolleres af Fødevarestyrelsen, betaler virksomheden omkostningerne i forbindelse med kontrollen.

Fødevarestyrelsens omkostninger i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivningen betales af de registrerede/godkendte fodervirksomheder.

Foder omfatter tilsætningsstoffer, forblandinger​, fodermidler og forskellige foderblandinger.

​Finansieringen er afstemt med landbrugs- og fodererhvervet.

Hvilke gebyrer du skal betale, afhænger af dine aktiviteter. Læs mere herom i de forskellige guides, som du finder her nedenunder. Her finder du også guides om, hvordan du ansøger om reduceret årsafgift, og hvordan du indberetter fodermængder, hvilket har betydning for, ​hvad du skal betale af mængdegebyr.

Hvad skal jeg betale, når jeg har en fodervirksomhed

Du skal betale ansøgningsgebyr ved opstart

Første gang virksomhedens afdeling eller sted registreres eller godkendes, skal der betales et ansøgningsgebyr. Ansøgningsgebyret opkræves, efter at virksomheden er blevet registreret/godkendt.

Du skal betale en årsafgift

Du skal betale en årsafgift for hver afdeling eller sted, der er registreret eller godkendt som fodervirksomhed. Afgiften betales årligt for perioden 1. januar til 31. december.

Nogle virksomheder vil kun skulle betale en reduceret årsafgift.

Læs mere om, hvem der kan få gebyret reduceret

Gebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret som fodervirksomhed i dele af året. Almindelig årsafgift eller reduceret årsafgift betales af alle virksomheder, uanset hvornår på året de er registreret, og udgør et fast beløb.

Du skal betale et mængdegebyr, når

Virksomheder, der sælger foder, skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af vejledningen til foderbetaling, som du finder nederst på denne side. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev med information om og tidsfrister for den årlige indberetning.

Indberetningerne af foder danner grundlag for en faktura. Indberetningen af mængder skal være for 1. januar til 31. december i det foregående år.

Hvis det er første år, din virksomhed er registreret og skal indberette mængder, skal mængderne skønnes. Mængderne skal dække perioden fra virksomhedens registrering til 31. december.

Virksomheden betaler for hvert hele 100 tons fodermidler (uden vand) og for hvert hele 100 kg tilsætningsstoffer.

Det er ikke alle virksomheder, der skal betale mængdegebyr, da det samme foder kun udløser betaling én gang. Det er heller ikke alle typer foder, der er gebyr på.

Læs mere om, hvad du skal indberette, når du sælger gebyrpligtigt foder

Gebyret afhænger af, om der er tale om import, samhandel indenfor EU og salg i Danmark, eller om der er tale om eksport til tredjelande.

Reduceret mængdegebyr

I visse tilfælde kan man ansøge om reduceret mængdegebyr.

Reduceret mængdegebyr og årsafgift

Du skal betale for tidsforbrug

Virksomheder, der skal godkendes, kontrolleres eller auditeres, betaler for tidsforbruget på stedet samt et startgebyr til dækning af kørsel og forsendelse af rapporter.

Alle regler og takster fremgår af Betalingsbekendtgørelsen, som du finder link til nederst på denne side.

Du skal betale for rekvirerede ydelser

Foruden de lovpligtige gebyrer, som alle fodervirksomheder og visse landbrug skal betale, tilbyder Fødevarestyrelsen udarbejdning af certifikat til foder, kontrol af rengøring samt analyser af foderprøver for diverse indholdsstoffer.

Læs mere om foderanalyser og priser

Du kan læse mere i denne vejledning

Vejledning til indberetning og betaling for foder (pdf)

Du skal betale ansøgningsgebyr ved opstart

Første gang virksomhedens afdeling eller sted registreres eller godkendes, skal der betales et ansøgningsgebyr. Ansøgningsgebyret opkræves, efter at virksomheden er blevet registreret/godkendt.

Ansøg om registrering/godkendelse

Du skal betale en årsafgift

Du skal betale en årsafgift for hver afdeling eller sted, der er registreret eller godkendt som fodervirksomhed. Afgiften betales årligt for perioden 1. januar til 31. december.

Nogle virksomheder vil kun skulle betale en reduceret årsafgift.

Læs mere om, hvem der kan få gebyret reduceret

Gebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret som fodervirksomhed i dele af året. Almindelig årsafgift eller reduceret årsafgift betales af alle virksomheder, uanset hvornår på året de er registreret, og udgør et fast beløb.

Du skal betale for rekvirerede ydelser

Foruden de lovpligtige gebyrer, som alle fodervirksomheder og visse landbrug skal betale, tilbyder Fødevarestyrelsen kontrol af rengøring samt analyser af foderprøver for diverse indholdsstoffer.

Læs mere om foderanalyser og priser

Du kan læse mere i denne vejledning

Vejledning til indberetning og betaling for transportører og lagre af foder (pdf)

​Hvis du har en virksomhed, der transporterer fødevarer, skal du betale flere gebyrer/afgifter til Fødevarestyrelsen.

Du​ skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold

Du skal betale en årlig afgift pr. virksomhed til finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold.

Denne afgift opkræves alle engrosvirksomheder, herunder transportører. Alle virksomheder skal betale, uanset om de i løbet af året måtte blive udsat for kontrol af rejseholdet eller ej. Betalingen opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret pr. 1. september i det pågældende år. Afgiften forventes opkrævet 1. februar.

Læs mere om rejseholdsafgiften

Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol

Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Læs mere om kampagnekontrolafgiften

Du skal betale gebyr for godkendelse af transportbilen i visse tilfælde

Hvis du varetager international transport af visse letfordærvelige fødevarer til eller fra et andet ATP-land, skal lastbilen være godkendt. Godkendelsen er gebyrbelagt.

Læs om ATP og gebyrer under lovgivningen nederst på siden.

Hvis du får opfølgende kontrolbesøg

Hvis der i forbindelsen med ovenstående kontrol eller et tidligere opfølgende kontrolbesøg er konstateret overtrædelser, skal der ske en opfølgning.

Læs mere om betaling for opfølgende kontrol/ekstrakontrol

Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol

Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Læs mere om kampagnekontrolafgiften

​Du skal betale gebyr for godkendelse af transportbilen i visse tilfælde

Hvis man varetager international transport af visse letfordærvelige fødevarer til eller fra et andet ATP-land, skal lastbilen være godkendt. Godkendelsen er gebyrbelagt.

Læs om ATP og gebyrer under lovgivningen nederst på siden.

Hvis du får opfølgende kontrolbesøg

Hvis der i forbindelsen med ovenstående kontrol eller et tidligere opfølgende kontrolbesøg er konstateret overtrædelser, skal ske opfølgning.

Læs mere om betaling for opfølgende kontrol/ekstrakontrol

Hvad skal jeg betale, når jeg har et HACCP-landbrug

Du skal betale en årsafgift

Fødevarestyrelsens omkostninger til kontrol, administration og implementering af foderlovgivningen er brugerbetalt.

Derfor opkræves der en årsafgift for at være registreret som HACCP-landbrug.

Taksten for gebyret kan du finde i Betalingsbekendtgørelsen, som der linkes til nederst på denne side.

Fodervejledningen

Fodervejledningen beskriver reglerne på foderområdet. Vejledningen handler om foder og fodervirksomheder i alle led i produktion, håndtering og markedsføring af foder.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Vejledningen om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen) er senest opdateret den 10. januar 2023. Vejledningen har nummer 9006 i Retsinformation.​

Vejledning om foder og fodervirksomheder (pdf)

Find Fodervejledningen på retsinformation.dk

​Her kan du se, hvilke gebyrer du skal betale, når du har et landbrug og køber foder i udlandet.

Du skal betale et mængdegebyr

Når du køber foder fra andre lande (både EU-lande og lande udenfor EU) og bruger det på bedriften, skal du betale et mængdegebyr, der bliver beregnet ud fra mængden af foder, du har købt i udlandet.

Du skal betale mængdegebyr én gang om året. Mængden af foder, du har købt, skal indberettes til Fødevaresty​relsen.

Send blanket til Fødevarestyrelsen

For at udregne dit mængdegebyr skal du sende en blanket til Fødevarestyrelsen, hvor du indberetter mængder for det foder, du har købt i udlandet.

Gå til blanket og vejledning til at indberette mængder, når du køber foder i udlandet

Du vil modtage en faktura

På baggrund af blanketten​ bliver mængdegebyret udregnet, og du vil efterfølgende modtage en faktura på det pågældende beløb.

Vejledning

Vejledning og information om indberetning af foder købt fra andre lande (pdf)

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Betaling for kontrol - lovstof

Indberetningsskema

Foder købt i udlandet i forudgående kalenderår bruges til mængdegebyrfastsættelse i indeværende kalenderår.

Indberetningsskema til landbrug til foder købt i udlandet

Elektronisk indberetningsportal

I den elektroniske indberetningsportal for fodervirksomheder kan du indberette fodermængder samt ansøge om reduceret årsafgift. Du logger på portalen med dit MitID.

Udfyld blanket - genvej til indberetningsportalen